Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limba scrierilor lui Antim Ivireanul. Partea I. Fonetica. Morfologia

Autor:
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Cuprins:

• Prefață (Gh. Chivu)
• Introducere
• Limba scrierilor lui Antim Ivireanul
I. Fonetica
 I.1. Vocale
 I.2. Diftongi
 I.3. Triftongi
 I.4. Vocale în hiat
 I.5. Consoane
 I.6. Accidente fonetice
II. Morfologia
 II.1. Substantivul
 II.2. Articolul
 II.3. Adjectivul
 II.4. Pronumele
 II.5. Numeralul
 II.6. Verbul
 II.7. Adverbul
 II.8. Prepoziția
 II.9. Conjuncția
 II.10. Interjecția
• Considerații finale
• Surse. Sigle și abrevieri
• Bibliografie. Sigle și abrevieri
• Anexă
• Textul
• Indice de cuvinte
• Facsimile

Coperta:

Limba scrierilor lui Antim Ivireanul

Citări la această publicație: 1

0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 118

2Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. (II) ConsonantismulAUT, XLVIII, 1182010pdf
html
3Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. Observații asupra vocalismuluiTDR, I, 213-2212009pdf
html
138Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
1Adina ChirilăContribuție la delimitarea ariei sudice a lui striin în secolul al XVIII-leaAUT, XLV, 992007pdf
html
38Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
10Luminița BotoșineanuGraiul de pe valea superioară a Someșului MareAlfa2007
9Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
329Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
47Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
137Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
69Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
78Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
55Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
79Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
52Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
87Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
20Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
6Ion GhețieGraiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea și al XVI-lea (până la 1521)Editura Academiei2000
24Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
102D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
7Gabriel ȘtrempelAntim IvireanulEditura Academiei1997
154Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
57Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
2Eugen PavelMihai Iștvanovici și normele limbii literare (II)LR, XLIV (3-4), 1071995
2Eugen PavelMihai Iștvanovici și normele limbii literare (III)LR, XLIV (5-6), 2051995
2Eugen PavelMihai Iștvanovici și normele limbii române literare (I)LR, XLIII (9-10), 4131994
1Ion CoteanuSe condițional în româna vecheSCL, XLV (1-2), 311994
34Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
37Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
60Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
17Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
22Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
33Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
6Gheorghe ChivuNormă și grai în Codex SturdzanusLR, XXXVII (3), 2731988
52Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
49Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
6Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu: formele de tipul ziseiLR, XXXIII (5), 4261984
1Ion GhețieÎn legătură cu dialectele literare ale limbii româneLR, XXXIII (5), 4371984
28Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
2Laura VasiliuVarianta dupeLR, XXXII (2), 1161983
69Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
5Constantin FrâncuVechimea și difuziunea lexicală a unei inovații comune dialectelor limbii române: desinența -uri la pluralul femininelorLR, XXXI (3), 1991982
23Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
97Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
143Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
191Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
9Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul simplu și mai mult ca perfectul verbelor a da și a staLR, XXIX (4), 3071980
3Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea numeralului articulat în construcții de tipul partea întîiaSCL, XXXI (2), 2131980
152Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
4Ioan FaiciucDiftongul ea în poziția „e” în unele graiuri din BanatCL, XXIII (2), 2071978
1Ion ȘtefanRăspîndirea desinenței -u a pers. 3 plural a imperfectului indicativ în limba literarăLR, XXVII (1), 411978
4Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: imperfectul verbelor a da și a staLR, XXVI (1), 791977
1Ion GhețieNoi contribuții la problema trecerii lui ea la e: leage > legeSCL, XXVIII (1), 791977
2Ion MoiseAria de răspîndire a perfectului simplu în Oltenia și MunteniaLR, XXVI (1), 911977
40Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
7Florentina ZgraonConsiderații filologice asupra primei traduceri manuscrise a Scării lui Ioan SinaitulLR, XXV (3), 2751976
5Ion GhețieÎn legătură cu etimologia lui străinSCL, XXVI (2), 1751975
7Mioara AvramParticularități sintactice neromânești în diferite momente ale evoluției limbii române literareSCL, XXVI (5), 4591975
119Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
65Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
3Ion GhețieEvoluția normelor literare în tipăriturile ardelenești de la sfîrșitul secolului al XVII-leaLR, XXII (5), 4431973
36Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
3Gheorghe ChivuVechi psalmi românești din secolul al XVII-leaLR, XXI (2), 1451972
2Ion GhețieU final la NeculceLR, XX (5), 4931971
41Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
64I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
4Maria-Luiza PurdelaContribuție la studiul unui fenomen fonetic românesc dialectal: ă protonic > aCL, XV (2), 2651970
2Mirela TeodorescuProbleme de interpretare a grafiei textelor moldovenești (secolul al XVII-lea)SCL, XXI (2), 1571970
13Constantin FrâncuFormele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfectul compus. Privire istoricăSCL, XX (3), 2991969
8Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
4Maria RădulescuObservații asupra topicii subiectului și a predicatului în limba română din secolul al XVI-leaSCL, XX (1), 411969
30Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
3Andrei AvramCu privire la tendința limbii române de a evita vocalele neutre în poziție inițială accentuatăSCL, XIX (6), 5851968
17Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
4Ion GhețieContribuții la istoria trecerii lui ea la e (leage > lege). Prezența lui ea în Muntenia la începutul secolului al XVIII-leaLR, XVII (6), 5011968
13Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
61Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
9Ion GhețieConsiderații filologice și lingvistice asupra Evangheliarului din PetersburgSCL, XVII (1), 471966
7Ion Gheție, Mirela TeodorescuAsupra desinenței -u a pers. 3 pl. a indicativului imperfect. Noi contribuțiiSCL, XVII (2), 1751966
47Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
3Ion Gheție, Mirela TeodorescuÎn legătură cu desinența -u a pers. 3 pl. a imperfectului indicativSCL, XVI (1), 871965
9Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
14Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
1Emil VîrtosuSuprascrierea slovelor chiriliceLR, XIII (2), 1201964
6I. RizescuCu privire la dubla negație în limba romînăSCL, XIV (4), 4711963
2Maria RădulescuTopica atributului adjectival în Evanghelia cu învățătură a diaconului CoresiSCL, XIV (2), 2331963
110Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
16Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
40Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
52Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
5Emil Petrovici„Depalatalizarea” consoanelor înainte de e în Muntenia, sud-estul Transilvaniei și în dialectul istroromînCL, V (1-2), 91960
5N. A. UrsuProblema interpretării grafiei chirilice romînești din jurul anului 1800LR, IX (3), 331960
26Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
100Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
284Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
11Viorica PamfilElemente regionale în lexicul „Paliei de la Orăștie”CL, III, 2271958
1Alexandru Niculescu, Al. RocericPronumele dînsul în limba romînăSCL, VIII (3), 3151957
6Petru NeiescuO problemă de fonetică istorică. Originea lui „u final” în limba romînăCL, II, 1591957
3Iorgu IordanLimba literară – Privire generalăLR, III (6), 521954
65Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
44Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
11Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
187Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
170Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
82Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
81I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
49Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
115I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
168Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
66Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
122Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
64Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html
84Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].