Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dicționar de analiză a discursului

Autor:
Editura:Institutul European
Locul:Iași
Anul:

Coperta:

Dicționar de analiză a discursului

Citări la această publicație: 13

Recenzii la această publicație: 1

Magdalena IurescuAUS, 26 (1), 466-4672016pdf

Referințe în această publicație: 37

17Eugeniu CoșeriuLingvistica textului
O introducere în hermeneutica sensului
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
39Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
86Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
117Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
7Florin-Teodor OlariuDimensiunea ludic-agonală a limbajului
Prolegomene la o abordare interacționistă a structurilor conversaționale
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2007
41Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
10Sanda-Maria Ardeleanu (coord.)Perspectives discursives
Concepts et corpus
Casa Editorială Demiurg2007
34Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
370Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
11Camelia-Mihaela CmeciuStrategii persuasive în discursul politicUniversitas XXI2005
12Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
76Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
11Casia ZahariaExpresiile idiomatice în procesul comunicării
Abordare contrastivă pe terenul limbilor română şi germană
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2004html
10Luminița Hoarță-CărăușuPragmalingvistică
Concepte şi taxinomii
Editura Cermi2004
49Liliana Ionescu-RuxăndoiuLimbaj și comunicare
Elemente de pragmatică lingvistică
All Educational2003
12Luminița Hoarță-CărăușuElemente de analiză a structurii conversaţieiEditura Cermi2003
56Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
179Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
12Constanța AvădaneiConstrucții idiomatice în limbile română și englezăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2000html
45Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
85Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
110Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
86Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
40Daniela Rovența-FrumușaniSemiotica discursului științificEditura Științifică1995
8Sanda-Maria ArdeleanuRepere în dinamica studiilor pe text
De la o gramatică narativă (GN) către un model de investigaţie textuală (IT)
Editura Didactică și Pedagogică1995
21Emanuel VasiliuIntroducere în teoria textuluiEditura Științifică1990
48Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
211Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
146Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
32Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
86Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
72John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)
41Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
3Tudor VianuContexte legate și nelegate din punctul de vedere stilisticLR, V (3), 161956
210Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
90Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].