Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studii eminesciene

Autor:
ISBN:978-973-703-962-0
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Coperta:

Studii eminesciene

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

1Dumitru IrimiaIdentitatea naţională între limbă şi literaturăLLR diasp.2003pdf
html
86Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
183Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
19Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
192Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
33Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
33Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
56Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
70Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973
34Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
1Florica DimitrescuEminescu și limba vecheSCL, II, 931951
23Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000
195Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
12Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].