Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Progresul în limbă. Scurtă istorie a limbajului

Autor:
Editura:Editura Științifică; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:București; Iași
Anul:

Coperta:

Progresul în limbă

Citări la această publicație: 12

Recenzii la această publicație: 1

Adina Chirilă, Alexandru GaftonDiacronia, 6, A942017pdf.ro
pdf.en

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].