Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Du latin aux langues romanes. Choix de textes traduits et commentés (du IIe siècle avant J.C. jusqu’au Xe siècle après J.C.)

Autori:
Editura:Gottfried Egert
Locul:Wilhelmsfeld
Anul:

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].