Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etnogeneza românilor. Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică

Autor:
Editura:Editura Științifică și Enciclopedică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 53

0Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the term ”Dragon” (balaur) as it appears in the Romanian phytonymyJRLS, 10, 104-1102017pdf
html
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the Romanian term “zmeu” (dragon) as it appears in the Romanian phytonymyJRLS, 11, 85-952017pdf
html
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the term „arici” (hedgehog) as it appears in the Romanian phytonymyGIDNI, 4, 51-582017pdf
html
0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
0Alina CelacTermeni pentru instrumente păstoreştiAOU, XXVII (2), 1452016pdf
0Daniela Maria CiocîrlanAspecte privind semnificaţia denominativă a geomorfonimelor formate din entopicul „deal”, în comuna Cornu Luncii, judeţul SuceavaAUS, 26 (1), 375-3802016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonAspects regarding the denominative significance of geomorfonims formed by the entopic “glade”, in the old Mălini districtGIDNI, 3, 1139-11462016pdf
html
1Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
0Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
0Pârvu BoerescuDin nou despre a arăta, a areta, a arreta, arătosLR, LXV (1), 32016pdf
2Radu DrăgulescuConsiderații lingvistice cu privire la fitonimele românești create cu ajutorul termenului „șarpe”AOU, XXVII (2), 3052016pdf
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with the Latin originated term “pămînt” (earth)JRLS, 9, 52-642016pdf
html
1Radu DrăgulescuAnalysis of the Connotative and Denotative Meanings of the Terms Belonging to The Word Family „Dog” as They Are Used in the Romanian PhytonymsStudia UPM, 20, 602016pdf
html
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms related to the (Holy) CrossCCI, 4, 311-3332016pdf
html
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms belonging to the word field „cat"GIDNI, 3, 679-6932016pdf
html
0Radu DrăgulescuRepresentations of the fire in Romanian phytonymyLDMD, 4, 8-192016pdf
html
0Cristina-Valentina DafinoiuConsiderations upon Romanian-Albanian Linguistics Reports in Phonetics and PhonologyAOU, XXVI (1), 60-662015pdf
html
0Cristina-Valentina DafinoiuMorphological Cross-Linguistic Parallelisms among the Nominal Systems of Balkan Languages (I)AOU, XXVI (2), 107-1152015pdf
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
0Mihaela MarinDin terminologia brânzeturilor româneştiSIL5, 5142015pdf
0Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
0Radu DrăgulescuConsideraţii lingvistice cu privire la fitonimele româneşti create cu ajutorul termenului „urs”EITM, 6, 234-2472015pdf
html
3Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with the term „drac” (devil)LDMD, 3, 375-3892015pdf
html
0Mihaela MarinTermeni de substrat utilizați în traducerile textelor bibliceExplorări, III, 2712014pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări (II): mireLR, LXIII (3), 3052014pdf
html
0Pârvu BoerescuRom. creţ şi alb. krec, kreçe, krecë – o nouă ipoteză etimologicăLR, LXIII (4), 4772014pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări: arţar, cârlionţ, a (se) desfăta/a desfăida, gheaţă (bani gheaţă), glugăLR, LXIII (1), 32014pdf
html
0Vlad CojocaruToponimia între istorie, geografie şi lingvisticăPhil. Jass., X (2), 127-1322014pdf
html
0Nicolae SaramanduMomentul Moscopole în istoria raporturilor lingvistice româno-albanezeFD, XXXII, 1292013pdf
0Radu DrăgulescuPrecizări cu privire la autenticitatea denumirilor geto-dacice de plante din operele lui Dioscorides şi Pseudo-ApuleiusEITM, 5, 455-4662013pdf
html
1Radu DrăgulescuAnaliza sensurilor conotative şi denotative ale lexemului lup în cadrul fitonimiei româneştiEITM, 5, 510-5202013pdf
html
0Adrian PoruciucOld Germanisms in the Balkans and in Other Parts of EuropePhil. Jass., VIII (1), 181-1942012pdf
html
1Carmen Mîrzea VasileAdverbele în -iş şi -âş. Inventarul şi câteva observaţiiAUB, LXI, 85-1002012pdf
html
0Ecaterina Crețu, Mihaela Buzatu HribanReprezentări cultural-lingvistice ale locuiriiCCI, 2, 1032-10412012pdf
html
0Diana Boc SînmărghițanToponyms of the Bistra and Sebeş Valleys Formed from Appellatives Describing Plains or PlateausSCOL, IV (1-2), 92011pdf
html
1Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 1932011pdf
html
0Pârvu BoerescuCuvinte româneşti cu „etimologia necunoscută”: 1. beregată, 2. a băga, 3. viscol/vicolLR, LX (4), 5052011pdf
html
0Benita Stavre, Daniela Stoica, Erinda Papa“For whom the bell tolls?” death and dying-related language/ vocabulary. Linguistic boundaries in Albanian and RomanianDICE, VII (1), 1172010pdf
html
0Grigore BrâncușSubstratum Elements in Oltenia’s ToponymySCOL, III (1-2), 292010pdf
html
4Oliviu FelecanA Diachronic Excursion into the Anthroponymy of Eastern RomaniaPhil. Jass., VI (1), 57-802010pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
0Rudolf WindischLimba româna prezentată în cartea lui Helmut Lüdtke: Der Ursprung der Romanischen Sprachen. Eine Geschichte der sprachlichen Kommunikation (2005)Distorsionări, 383-3912009pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
1Rudolf WindischEin Beitrag zur Geschichte der Romanistik – Die Școala lingvistică din Cluj von der Școala ardeleană bis Constantin LaceaStudia UBB, LIII (2), 1572008pdf
0Anton Patriciu GotiaPrincipes et cohérence dans la phonétique historique roumaineStudia UBB, LII (2), 2432007pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
0Eugen MunteanuEtno-horonimia românească (EHR). Dicţionar istoric al numelor de ţări şi de popoare în română. Prezentarea unui proiectAUI, LI, 299-3212005pdf
1Ioan PătruțOriginea și structura antroponimelor româneștiDR, s.n., VII-VIII, 159-1632002-2003pdf
html
4Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
0Ioana AnghelGeorge Giuglea și Muzeul Limbii RomâneDR, s.n., III-IV, 931998-1999pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].