Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Discursul publicitar din perspectivă pragmalingvistică

Autor:
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:

Coperta:

Citări la această publicație: 1

0Johannes KabatekDeterminare şi cadru: după 60 de aniLRM, XXVII (1), 68-902017pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].