Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Poetica matematică

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 14

0Luminița VlejaTraducerea de poezie în contextul cercetărilor traductologiceSTR, I., 267-2852017pdf
0Alice TomaLa problématique du genre. Quelques aspects théoriques. Les études basées sur le genreAOU, XXVII (2), 5632016pdf
0Oana BocAspecte ale definirii textului literar din perspectiva lingvisticii lui Eugeniu CoşeriuCSP, I, 192015pdf
0Ecaterina MihailăAvatarurile unei paradigme epistemologice în lingvisticăCoteanu, 297-3082014pdf
0Doina ButiurcăImpactul politicilor lingvistice asupra terminologiei / translatoruluiStudia UPM, 15, 352013pdf
html
0Georgeta Colăcel(Re)Metaphorisation and Demetaphorisation in the Romanian Informatics LanguagePhil. Jass., VII (2), 177-1902011pdf
html
0Georgeta ColăcelThe Verisimilitude of the Romanian Informatics LanguageANADISS, 11, 482011pdf
0Luminiţa ChioreanFenomene semiozice în eseul poetic stănescian. Aplicaţie: Logica ideilor vagiEITM, 4, 535-5562011pdf
html
0Luminița ChioreanDiscursul eseistic, generarea procesului izotopicStudia UPM, 10, 352011pdf
html
0Oana BadeaSinonimia în terminologia biomedicală de origine englezăStudia UPM, 11, 2222011pdf
html
0Valentin TașcuTeoria ritmurilor în artă și poezieDR, s.n., XI-XII, 207-2342006-2007pdf
html
1Dimitrie PoptămașO bibliografie a eseului românesc contemporan (1944-1976)Libraria, II2003pdf
0Constantin-Ioan MladinAspecte ale terminologiei, cu privire specială asupra celei lingvistice, din perspectiva teoriei vocabularuluiAUA, 12000html
0Mihai DinuLingvistica matematică și problemele rimeiSCL, XXV (1), 31974pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].