Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Codicele Bratul. Ediţie de text şi studiu filologic

Autor:
ISBN:9738243785
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Citări la această publicație: 99

0Gheorghe ChivuNames of Gods and Goddesses in Old Romanian CultureOnom. Sacr. Prof., 332019
0Eugen Simion (coord.)Enciclopedia literaturii române vechiFundația Națională pentru Știință și Artă, Editura Muzeului Național al Literaturii Române2018
0Alexandru MareșCuvinte-fantomă în ediţiile unor texte româneşti vechiLR, LXVI (1), 792017pdf
0Alexandru MareșDin nou despre grafia ḑдин ꙽сєрє din Tetraevanghelul coresianLR, LXVI (3), 3472017pdf
1Andreea Dinică
 • Ipostaze morfologice ale formei veri în (daco)româna veche
 • Morphological instances of veri in old (Daco-)Romanian
Diacronia, 6, A862017pdf.ro
pdf.en
0Andreea DinicăAspecte privind compunerea în secolul al XVI-leaDindelegan, 1852017
0Camelia StanScurte considerații asupra nominalizării participiului în limba română vecheDindelegan, 3732017
0Camelia UșureluMărci specializate pentru exprimarea aproximării și a impreciziei în româna vecheStoichițoiu Ichim, 322-3322017pdf
0Carmen Mîrzea VasileNote de formarea cuvintelor. Completări la inventarul adjectivelor româneşti în -tor de tipul (casă) vânzătoare, (pământ) arătorLR, LXVI (4), 4902017pdf
0Cristina FlorescuCodex Sturdzanus – termeni pentru fenomenele atmosfericeChivu, 245-2562017
0Gabriela Pană DindeleganDubla natură a derivatelor în „-tor”. Variaţie fono-morfologică şi sintacticăChivu, 187-1962017
0George Bogdan ȚâraDespre traducerea psalmilor din Tîlcul evangheliilorChivu, 522-5412017
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
0Georgiana PîrvulețCâteva observații privind gruparea sintactică ce se/să (d)ziceSIL6, 614-6232017pdf
0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton, un diacronist interesat de filosofia științeiGafton DHC Pitești, 332017pdf
0Gheorghe ChivuNume de zei și de zeiţe în cultura româneasca vecheICONN 4, 11702017pdf
html
0Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
0Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
0Marinușa Constantin
 • Verbe derivate cu în– (îm–). Abordări logico-semantice în texte vechi românești
 • Verbs derived with în– (îm–). Logico-semantic approaches in Old Romanian texts
Diacronia, 5, A672017pdf.ro
pdf.en
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
1Mihaela Gheorghe
 • Construcții (pseudo)scindate în româna veche
 • (Pseudo)cleft constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A912017pdf.ro
pdf.en
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluStrategies of approximation with cardinal numerals in old RomanianSIL6, 636-6462017pdf
0Oana Uță Bărbulescu„Carile ranelor trupului monarhiilor nu tămăduire, ce burzuluire aduc” sau despre metaforele conceptuale implicînd trupul şi boala în Istoria ieroglificăChivu, 546-5622017
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
0Ștefan GăitănaruLaudatio în onoarea domnului prof. univ. dr. Alexandru GaftonGafton DHC Pitești, 272017pdf
1Adina Chirilă
 • Pentru o istorie a punctuației românești
 • Towards a history of the Romanian punctuation
Diacronia, 3, A332016pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
0Georgiana PîrvulețO tipologie semantico-pragmatică a apoziției în limba română vechePerspective, 512016pdf
1Gheorghe Chivu„Dumnezei” şi „Dumnezeoaie” în literatura română vecheAOU, XXVII (2), 1792016pdf
0Gheorghe ChivuProfesorul Alexandru Gafton şi spiritul şcolii filologice ieşeneGafton DHC Târgoviște, 482016pdf
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
52Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Alexandru MareșNote despre câteva forme verbale din vechile texte româneştiLR, LXIV (3), 359-3642015pdf
1Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
0Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
2Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
1Blanca CroitorConectorii transfrastici în limba română vecheSIL5, 2352015pdf
0Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
0Enikő Pál
 • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
 • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
1Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluDiachronic Variation with Romanian (pseudo)-partitivesRRL, LX (2-3), 243-2552015pdf
html
7Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
2Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
0Roxana VieruStatutul lui foarteAUI, LXI, 2412015pdf
8Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
2Ioan-Florin FlorescuÎn multe chipuri de Scripturi
Studii de traductologie biblică românească
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2015html
2Alexandru GaftonAvatarii evolutive ale conceptului ‘a educa’ în textele vechi româneștiDR, s.n., XIX (1), 282014pdf
html
2Alexandru Gafton
 • Les caractéristiques de la formation de l’aspect litteraire de l’ancien roumain
 • Constituirea vechiului aspect literar românesc
RRL, LIX (1), 63-752014pdf.fr
pdf.ro
0Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
3Blanca CroitorAsymmetric Coordination in Old RomanianLA, 33 (2), 4-242014pdf
html
1Blanca CroitorVocative markers in old RomanianDiacronie–sincronie, I, 772014pdf
3Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 682014pdf
html
0Enikő PálReflection on the Status of Hungarian Loanwords in Old Romanian TranslationsActa Sap., 6 (2), 211-2262014pdf
html
0Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
6Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html
1Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
5Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
1Alexandru GaftonValorile conceptului biblic ‘chemare’ în vechile traduceri româneşti LR, LXII (4), 5122013pdf
html
0Ana G. BobuGenealogia Omiliei la Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura română veche. Istorie, paternitate, autenticitateRITL, VII (1-4), 1772013pdf
0Dana NiculescuRomanian Passive Participles as Complements of Perception VerbsRRL, LVIII (1), 55-712013pdf
html
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
0Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
48Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
3Alexandru GaftonReflectarea tensiunii cultural / cultual în procesul de declarare a surselor textului biblic. Cazul vechilor traduceri româneştiAUI, LVIII, 127-1532012pdf
0Alexandru GaftonL’emploi et les valeurs de la famille du roum. “făţă” dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html
3Alexandru GaftonSources déclarées et sources réelles. Le cas des anciennes traductions roumaines de la BibleSyn. Roum., 7, 257-2842012pdf
html
2Alexandru GaftonUzul, valorile şi dispariţia unor termeni: făţărie, a făţări, făţărnicesc, a făţărnici, făţarnicLR, LXI (2), 1922012pdf
html
1Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
3Camelia StanAspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba românăDirecții, I, 2392012pdf
0Eugen PavelLes sources de la traduction du Nouveau Testament de 1648Syn. Roum., 7, 305-3242012pdf
html
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 262012pdf
html
3Gabriela Pană DindeleganSintagma partitivă în limba vecheDirecții, I, 1892012pdf
3Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
4Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 542012pdf
html
0Roxana VieruSlavic Lexical Elements in Antim Ivireanu’s Evanghelia (1697)TDR, IV, 81-892012pdf
html
35Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
6Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
49Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
1Alexandru Gafton
 • Donc
 • Deci
ELI, 8, 152011pdf.fr
pdf.ro
3Dana NiculescuThe Grammaticalization of the Future Tense Forms in 16th Century RomanianRRL, LVI (4), 421-4402011pdf
html
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
0Roxana VieruLexical characteristics of Coresi’s text “Apostolul”ELI, 8, 148-1552011pdf
html
5Alexandru GaftonTraducerea ca literă şi glosa ca spiritTabor, IV (4)2010pdf
html
9Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
3Alexandru GaftonLa traduction en tant que lettre et la glose en tant qu’espritELI, 6, 72010pdf
html
12Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
11Alexandru GaftonRelația dintre sursele traducerilor biblice și concepția de la baza acestoraTDR, I, 125-1342009pdf
html
0Eugen MunteanuDas choronymische Mikrosystem des Rumänischen. Eine historische DarstellungProc. 23. ICOS2009pdf
html
3Vasile D. ȚâraDiscursul religios, model și normă de exprimare îngrijită în epoca vecheTDR, I, 57-642009pdf
html
0Alexandru GaftonPalia de la Orăştie – prima încercare de traducere a textului sacruAUI, LIV, 5-112008pdf
0Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
3Alexandru GaftonElementul slavon în Palia de la OrăştiePhilologos, II (5-6), 191-1982007pdf
3Alexandru GaftonTraducerea Paliei de la Orăştie reflectată în construcţii de origine ebraicăPhil. Jass., III (1), 11-252007pdf
html
1Alexandru GaftonPolivalența la nivel lexical. Un caz: v. rom. a țineaAUI, LIII, 372007pdf
48Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
60Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 56

87Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
8Constantin FrâncuGeneza limbii și a poporului românCasa Editorială „Demiurg”1997
168Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
43Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
65Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
30Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
122Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
34Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
51Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
39Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
60Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
77Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
136Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
15Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
77Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
5Gheorghe MihăilăStudii de lingvistică și filologieEditura Facla1981
167Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
204Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
6Mariana CostinescuBiblia lui Luther, unul din izvoarele Apostolului coresianLR, XXIX (2), 1271980
4Constantin Ciuchindel (ed.)Psaltirea Hurmuzaki1979
175Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
3Gheorghe ChivuAlternanța ѫ – ѧ în textele vechi româneștiLR, XXV (2), 1811976
137Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
23Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
50Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
73Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
71Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
12Gabriel ŢepeleaStudii de istorie şi limbă literarăEditura Minerva1970
34Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
175Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
14Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
2Bela KelemenCu privire la valoarea fonologică a literelor chiriliceCL, IX (2), 1831964
124Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
5Alexandru ZacordonețCurs de limba slavă vecheEditura Didactică și Pedagogică1962
1Dan SimonescuEditarea critică a textelor vechiLR, X (1), 681961
318Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
26Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor daco-romîneLR, V (2), 381956
84A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
72Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
8Nicolae DrăganuIstoria sintaxei
Lucrare postumă
Institutul de Lingvistică Română1945
214August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
182Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
42Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
136Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
94Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
56Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
95I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
122I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
117Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
190Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
131Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
88Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
74Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].