Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Teorii şi practici ale comunicării

Autor:
Editura:Editura Cermi
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 12

0Daniela Dascălu GiugariuThe adverb – pragmatic sign in the present Romanian political discourseCCI, 5, 2012018pdf
html
0Paula Iustina LohanArgumentation and persuasive theories in the religious discourseLDMD, 5, 275-2852017pdf
html
0Anamaria Grecu Gheorghiu„Doxa” şi „dialogism interdiscursiv” în discursul religios ocazional actual. ParenezaAUS, 26 (1), 137-1512016pdf
html
0Petronela Albinița LazărConversational Functions of Intonation within Primary Education teaching DiscourseANADISS, 21, 732016pdf
0Anamaria Gheorghiu GrecuEthosul discursiv în predica religioasă. ParenesisPhil. Jass., X (1 supl.), 69-852014pdf
html
0Anamaria Grecu GheorghiuCo-funcţionarea gestualitate-limbaj în discursul religios ocazional actual, în vederea argumentăriiAUI, LX, 1112014pdf
0Maria-Alina Tocilă PintiliiParticularităţi ale dezacordului în cadrul comunicării conflictuale din discursul televizual actualAUI, LX, 3312014pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuInteracţiunea mediată controlată. Comportamentul comunicativ al interlocutorilor în talk show-ul românesc actual (invitaţi - români din diasporă)Diaspora cult.2013pdf
html
1Andreea RășcanuStrategii argumentative și persuasive în discursul lui Antim IvireanulTDR, II, 295-3022010pdf
html
0Daniela Obreja RăducănescuDiscursul religios ca discurs hegemonicTDR, II, 287-2942010pdf
html
0Adriana-Maria RobuPersuasiune prin argumentare în discursul publicistic eminescianAUI, LV, 115-1222009pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuTalk show-ul românesc actual. Elemente de pragmatică lingvistică aplicatăAUI, LV, 65-892009pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].