Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nazalitatea şi rotacismul în limba română

Autor:
ISBN:9732700866
Editura:Editura Academiei
Locul:Bucureşti
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 18

0Manuela NevaciConcordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte dialecte ale limbii româneFD, XXXVI, 912017pdf
html
0Andrei AvramDespre câteva grafii în aparenţă bizare din Psaltirea HurmuzakiMareș, 332016
0Cristina-Valentina DafinoiuConsiderations upon Romanian-Albanian Linguistics Reports in Phonetics and PhonologyAOU, XXVI (1), 60-662015pdf
html
0Victorela NeagoePrepoziţia în graiurile moldoveneşti insulare din sud-estul UcraineiFD, XXXIV, 772015pdf
0Andrei AvramEvoluţie fonetică sau substituire de sunete? În legătură cu unele împrumuturi româneşti din maghiarăCoteanu, 65-722014pdf
1Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Laura ManeaCâteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor ъ şi ѫPhil. Jass., IX (2), 151-1662013pdf
html
1Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 1932011pdf
html
18Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
3Alexandru GaftonElementul slavon în Palia de la OrăştiePhilologos, II (5-6), 191-1982007pdf
1Dorin UrițescuRelations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l’évolution historique des voyelles nasales en roumainDR, s.n., XI-XII, 89-1002006-2007pdf
html
9Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
2Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
0Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
4Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Ștefan GiosuA (se) naște „naître”DR, s.n., II (1-2), 3111996-1997pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Ștefan GiosuAUI, XXXIX1993

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].