Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les périphrases verbales avec habeo en latin tardif

Autor:
ISBN:978-2-343-02231-4
Editura:L’Harmattan
Locul:Paris
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].