Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Analogia – factor de organizare lexico-gramaticală. Cu privire la limba română

Autor:
Editura:Casa Cărții de Știință
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Cuprins:

• Cuvânt-înainte
I. Conceptul de «analogie» în lingvistică. Fundamente teoretice și delimitări conceptuale
  1. Limba – categorie istorică
  2. „Descoperirea” legilor fonetice
    2.1. Geneza conceptului de «lege» în lingvistică
    2.2. Consolidarea conceptului de «lege»
    2.3. Adversarii legilor „fără excepții”
  3. Analogia – fenomen lingvistic. Istoric. Interpretări. Controverse
    3.1. Istoricul noțiunii
    3.2. Scurtă privire asupra receptării conceptului de «analogie» în lingvistica românească și importanța acordată fenomenului în literatura de specialitate
II. Mecanismul analogiei și manifestările ei în diversele compartimente ale limbii române
  1. Raționamentul prin analogie. Importanța modelului
  2. Încercare de tipologie a analogiei lingvistice: tipuri fundamentale și trăsături definitorii
  3. Efecte ale analogiei în limba română
III. Analogia – mecanismul de forță al creativității lexicale
  1. Nivelul lexical în organizarea sistematică a limbii. Structuri specifice de organizare a vocabularului
  2. Analogia lexicală – între abatere și creație lingvistică
  3. Analogia și caracterul sistematic al derivării
IV. Analogia – factor de regularizare gramaticală
  1. Factorii care au determinat reorganizarea sistemului gramatical în trecerea de la latină la română
  2. Rolul analogiei în sistemul flexiunii substantivului
  3. Rolul analogiei în sistemul flexiunii verbale
V. Manifestări nesistematice ale analogiei
  1. Contaminația
  2. Hipercorectitudinea
  3. Etimologia populară
• Concluzii
• Abrevieri bibliografice

Coperta:

Citări la această publicație: 1

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 88

3Carmen-Gabriela PamfilTimotei Cipariu: lingvist şi filologEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
164Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
92Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
2Ionel ApostolatuAspecte ale trunchierii în româna actualăAUG/XXIV, I, 1262008
2Ionel ApostolatuRolul analogiei în sistemul flexiunii verbaleSIL1, 2512008
74Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
2Ionel Apostolatu, Gina NeculaElemente de gramatică normativă
Corectitudine şi greşeală
Editura Europlus2008
33George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
84Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
43Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
9Constantin FrâncuEvoluția reflecțiilor privind limbajul din Antichitate pînă la SaussureCasa Editorială „Demiurg”2005
25Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005
1Ionel ApostolatuConceptul de analogie în lingvistica. Aspecte ale receptarii termenului în literatura de specialitateAUA, 5 (1)2004html
23Ferdinand de SaussureScrieri de lingvistică generalăEditura Polirom2004
12Robert Henry RobinsScurtă istorie a lingvisticiiEditura Polirom2003
183Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
265Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
2Eugeniu CoșeriuFilozofia limbajului (text îngrijit și editat de Nicolae Saramandu)FD, XX-XXI, 632001-2002
1Eugeniu CoșeriuLimba română – limbă romanică (text îngrijit și editat de Nicolae Saramandu)FD, XX-XXI, 1412001-2002
184Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
7Eugeniu CoșeriuCreația metaforică în limbajDR, s.n., V-VI, 112000-2001pdf
html
2Florica DimitrescuElemente japoneze recente în limba românăDR, s.n., V-VI, 792000-2001pdf
html
2Constantin DominteSubstituția lexicală voluntară în vorbirea neformală. Considerații teoretice generale și de ordin etimologic pentru o lingvistică a vorbiriiFD, XIX, 912000
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
47Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
12Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
42Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
87Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
117Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
38Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
79Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
16Ioan OpreaTerminologia filozofică românească modernă
Studiu asupra epocii de formare
Editura Științifică1996
74Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
77Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
29John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
43Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
51Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
9Dorin UrițescuDe la chioşcari la vesternizare
Mic dicţionar de termeni actuali
Humanitas1993
14Elena SlaveMetafora în limba românăEditura Științifică1991
140Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
184Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
35Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
11Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
8Lucia Wald, Maria Iliescu (red. resp.)Lingvistica modernă în texteTUB1981
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
133George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
218Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
14Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
34Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
46Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
4Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: imperfectul verbelor a da și a staLR, XXVI (1), 791977
11Flora ŞuteuInfluenţa ortografiei asupra pronunţării literare româneştiEditura Academiei1976
151Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
38Marcus Fabius QuintilianArta oratorică
Vol. I-III
Minerva1974
73Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
27Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971
11Lucia WaldProgresul în limbă
Scurtă istorie a limbajului
Editura Științifică; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1969; 2017
2Maria Luiza PurdelaContaminația în graiurile populareCL, XIII (2), 3331968
65Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
33Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
2Theodor HristeaTipuri de etimologie popularăLR, XVI (3), 2371967
4Th. HristeaConceptul de „hipercorectitudine”LR, XI (2), 1711962
35Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
92N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
21Alexandru Graur, Lucia WaldScurtă istorie a lingvisticiiEditura Didactică și Pedagogică1961; 1965; 1977
48Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
115Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
328Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
20Alexandru GraurIntroducere în lingvisticăEditura Științifică1958; 1965; 1972
35Noam ChomskySyntactic StructuresMouton & Co.; Mouton de Gruyter1957, 1963, 1972; 2002
1D. GafițanuConcepția lingvistică a lui Al. LambriorAUI, II (1-2), 35-511956
3Luiza Seche, Mircea SecheDespre etimologie populară și contaminațieLR, V (1), 251956
3Tatiana Slama-CazacuObservații și cercetări experimentale cu privire la « contaminări »SCL, VII (3-4), 2071956
38Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
40Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
217Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
3Gheorghe IvănescuOriginea alternanței substantivale fem. sing. (-)á-, fem. pl. (-)ắ-BIFR, VI, 971939
5Iorgu IordanSufixe romînești de origine recentă (neologisme)BIFR, VI, 11939
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
16Charles BallyLe langage et la vie
Nouvelle éd. revue et augmentée
M. Niehans1935
126I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
121Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
136Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
92Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
16Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895
67Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].