Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Introducere în pragmatică

Autor:
ISBN:9736860558
Editura:Casa Cărții de Știință
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 18

0Alina Șalgău CorocăescuParatopie spatiale dans « Les Princes Noceurs de la Vieille Cour »ANADISS, 272019pdf
html
0Daniela Dascălu GiugariuThe adverb – rhetorical mark in the present-day political discourseGIDNI, 6, 395-4002019pdf
html
0Codruța CozmaAspects of polyphony in Mihail Sadoveanu’s writingsJRLS, 15, 6632018pdf
html
0Paula Iustina LohanDivided structure of the religious discourse. Ilie Cleopa. Arsenie BocaJRLS, 13, 975-9842018pdf
0Mirela AioaneThe actual religious discourse from a didactic and pragmatic perspectiveGIDNI, 4, 34-422017pdf
html
1Luminița ChioreanSubversive Strategies in the Polyphonic Configuration of the Poetical EssayStudia UBB, LX (4), 432015pdf
10Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
1Luminița ChioreanStrategii subversive în configurarea polifonică a eseului poeticStudia UPM, 17, 322014pdf
html
0Alina GioroceanuIllocutionary force in criminal judgmentsLDMD, 1, 1088-10952013pdf
html
1Iulia TămașElipsa textual-discursivă: problema coerenței și a contextuluiDR, s.n., XVII (1), 442012pdf
html
2Iulia TămașElipsa textual-discursivă: problema coerenței și a contextuluiDR, s.n., XVI (2), 1672011pdf
html
0Luminiţa ChioreanConfigurations poétiques. Une analyse textologique du discours essayistiquePhil. Jass., VI (1), 15-252010pdf
html
0Ana Cristina PopescuSpeaking- A Formal ApparatusELI, 5 (1), 4222009pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuStrategii persuasive în discursul politic românesc actualRom. major.2007pdf
html
1Nadia ObroceaActe de limbaj specifice limbajului religios românescAUT, XLV, 175-1802007pdf
html
1Rozalia ColciarTextul dialectal din perspectivă pragmaticăEITM, 2, 232-2382007pdf
html
1Adina ChirilăArgument pentru o reconsiderare a „stilului religios” în limba românăFrățilă, 157-1682005pdf
0Sorin GuiaConcepte fundamentale în pragmaticăAUI, LI, 203-2082005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].