Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 126

0Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
0Alexandru MareșDin nou despre grafia ḑдин ꙽сєрє din Tetraevanghelul coresianLR, LXVI (3), 3472017pdf
1Andra Vasilescu
 • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
 • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
1Andreea Dinică
 • Ipostaze morfologice ale formei veri în (daco)româna veche
 • Morphological instances of veri in old (Daco-)Romanian
Diacronia, 6, A862017pdf.ro
pdf.en
0Andreea DinicăAspecte privind compunerea în secolul al XVI-leaDindelegan, 1852017
0Dana-Mihaela Zamfir, Andreea DinicăObservaţii privind originea şi istoria folosirii adjectivului obraznic în limba românăLR, LXVI (4), 5412017pdf
0Gabriela Alboiu, Virginia HillIstoria se repetă: înlocuirea ciclică a propozițiilor completiveDindelegan, 92017
1Gabriela Pană Dindelegan
 • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
 • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns
Diacronia, 6, A822017pdf.ro
pdf.en
1Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
0Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
0Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
0Marinușa Constantin
 • Verbe derivate cu în– (îm–). Abordări logico-semantice în texte vechi românești
 • Verbs derived with în– (îm–). Logico-semantic approaches in Old Romanian texts
Diacronia, 5, A672017pdf.ro
pdf.en
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
0Rodica Zafiu
 • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
 • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
0Tomasz KlimkowskiAnticiparea pronominală în română – originea și evoluția fenomenuluiPhil. Jass., XIII (1), 652017pdf
html
0Viviana-Monica Fătu IlieCherchelit şi sinonimele lui în graiurile dacoromâne sudiceSIL6, 86-952017pdf
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
0Alice-Magdalena Preda BodocVariația diacronică a structurilor sintactice complexe construite cu jonctivul când în limba română vechePerspective, 592016pdf
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
1Dana-Mihaela Zamfir, Oana Uță BărbulescuDin nou în legătură cu pronumele adins din limba română vechePerspective, 4192016pdf
2Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
1Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
0Mihaela MarinDespre terminologia vinicolă în textele vechi româneştiExplorări, IV, 1532016pdf
0Oana Uță Bărbulescu, Dana-Mihaela ZamfirLat. ad ipsum si urmaşii lui în romanitate. Cu privire specială asupra v. dr. adins din structurile pronominaleMareș, 2582016
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
55Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Adina Chirilă
 • Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)
 • Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)
Diacronia, 1, A22015pdf.ro
pdf.en
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
4Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
1Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
0Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
2Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
2Andra VasilescuStatutul lui „însuşi” în textele româneşti din secolul al XVI-leaSIL5, 3272015pdf
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
1Cătălina Ramona CorbeanuAspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)SIL5, 2212015pdf
0Dana-Luminița TeleoacăO posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modernLR, LXIV (1), 672015pdf
3Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 1832015pdf
0Dora VăetușThe Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary LanguageTDR, VII, 69-792015pdf
html
0Dora VăetușDinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostivVariația, 1, 2172015pdf
0Emanuela TimotinInfluenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologiceSIL5, 3992015pdf
0Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
8Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
2Gabriela Pană DindeleganGramatica formelor omonime „a”Neamțu, 4972015pdf
3Ion GiurgeaOn the Reanalysis of the Article al into a Genitive Marker and the Emergence of the Adnominal Dative in RomanianDVR, 69-982015
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
1Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluDiachronic Variation with Romanian (pseudo)-partitivesRRL, LX (2-3), 243-2552015pdf
html
3Raluca BrăescuO analiză diacronică a construcţiilor apozitiveSIL5, 199-2112015pdf
7Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
2Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
0Roxana VieruStatutul lui foarteAUI, LXI, 2412015pdf
0Veronica Ana VlasinStructuri posesive construite prepoziţional: în casă la om, la nora în coş, la blid la pruncDR, s.n., XX (2), 1812015pdf
10Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
4Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
0Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
2Constantin FrâncuDespre unele forme supracompuseCoteanu, 145-1562014pdf
0Dana NiculescuThe evolution of Romanian gerundial periphrases with a sta/a se afla/a umblaLA, 33 (2), 87-1092014pdf
html
2Dana-Mihaela ZamfirÎn legătură cu istoria amuţirii lui -u final. Despre rezistenţa în timp şi despre difuziunea dialectală a tipurilor fonetice puiu, ochiu şi ariciuSID15, 3132014pdf
0Dora VăetușLexical-Semantic Dynamics in Romanian Biblical Versions. Case Study: The Parable of the Publican and the PhariseeTDR, VI, 77-922014pdf
html
0Dora VăetușDiscurs raportat în CazaniiDiacronie–sincronie, I, 3292014pdf
3Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 682014pdf
html
1Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
0Florica DimitrescuO prea scurtă istorie a prefixoidelorDiacronie–sincronie, II, 2832014pdf
0Gabriela Pană DindeleganDespre utilizarea lui „de” relativ în româna vecheCoteanu, 335-3432014pdf
0Mihaela MarinTermeni autohtoni utilizaţi în traducerile textelor bibliceLR, LXIII (3), 3572014pdf
html
0Mihaela MarinTermeni de substrat utilizați în traducerile textelor bibliceExplorări, III, 2712014pdf
0Octavian GordonRejoice, o, Full of Gifts! A Translation Theory Analysis of ΚεχαριτωμενηRRL, LIX (1), 77-902014pdf
html
1Ramona Cătălina CorbeanuSubiectul formelor nonfinite în texte din secolul al XVI-leaDiacronie–sincronie, I, 692014pdf
2Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
0Roxana-Magdalena DincăUtilizări modale ale verbelor a fi și a avea (în limba română veche)Diacronie–sincronie, I, 972014pdf
0Tomasz KlimkowskiVerba dicendi a cuvânta, a grăi and a vorbi. Etymological aspectsAUB, LXIII, 51-592014pdf
html
1Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
5Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
9Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 1862013pdf
html
7Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
0Dana NiculescuRomanian Passive Participles as Complements of Perception VerbsRRL, LVIII (1), 55-712013pdf
html
8Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 1592013pdf
html
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
0Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
0Iosif CamarăO posibilă variație dialectală în textele vechi românești: tată/părinteMunteanu, 178-1892013pdf
0Sabina RotenșteinNumele propriu în procesul traducerii biblicePhil. Jass., IX (1), 121-1312013pdf
html
1Ana-Veronica Catană-SpenchiuÎntre Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia din 1795 a lui Samuil Micu. Probleme de traducereCCI, 2, 1087-11102012pdf
html
3Camelia StanAspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba românăDirecții, I, 2392012pdf
0Eugen PavelLes sources de la traduction du Nouveau Testament de 1648Syn. Roum., 7, 305-3242012pdf
html
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 262012pdf
html
0Florica DimitrescuDin istoria unor lucrări lexicograficeDirecții, II, 672012pdf
1Gabriela Pană DindeleganÎnţelept şi mort – participii cu istorie convergentăLR, LXI (3), 3122012pdf
html
3Gabriela Pană DindeleganSintagma partitivă în limba vecheDirecții, I, 1892012pdf
1Georgiana-Andreea ȘovarNume de rudenie cu flexiune specială în limba română vecheDirecții, I, 2452012pdf
3Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
4Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 542012pdf
html
0Gheorghe ChivuTraductions multiples dans un Évangéliaire manuscrit du XVIIe siècleSyn. Roum., 7, 285-2942012pdf
html
13Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
0Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
0Iosif CamarăNote filologice la Cartea a IV-a a RegilorBibl. Jass., 3, 1252012pdf
html
0Maria Stanciu IstrateDenumiri ale miraculosului în vechea română literarăLR, LXI (3), 3932012pdf
html
0Tomasz KlimkowskiParalele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivuluiPhil. Jass., VIII (2), 223-2332012pdf
html
7Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
0Ioan-Florin FlorescuÎmpărați, regi și crai în tradiția biblică românească. Un exemplu de condiționare politică în traducerea BiblieiBibl. Jass., 2, 972011pdf
html
0Iosif CamarăVersiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavoneExplorări, I, 362011pdf
0Ana-Maria MinuțDie grammatikalische Homonymie in der Flexion des Verbes im AltrumänischenAUI, LVI, 53-582010pdf
7Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
8Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
0Eugen MunteanuLes reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἐπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:3)Bibl. Jass., 1, 912010pdf
html
0Florica DimitrescuObservații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la OrăștieDR, s.n., XV (2), 1072010pdf
html
3Gabriela Pană DindeleganVerbele „denumirii” şi relaţia cu alte verbe care primesc două complemente − cu referire specială la limba vecheControverse, I, 1412010pdf
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
6Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 382010pdf
html
1Dragoș MoldovanuFinalitatea textelor slavo-române intercalate din Evul Mediu românescTDR, I, 103-1232009pdf
html
0Eugen MunteanuDas choronymische Mikrosystem des Rumänischen. Eine historische DarstellungProc. 23. ICOS2009pdf
html
1George Bogdan ȚâraViitorul perifrastic cu a avea în traducerile textelor sacreTDR, I, 147-1542009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
0Alexandru NiculescuAutoportret științific (sau „critica di me stesso”)DR, s.n., XIII (1), 11-322008pdf
html
0Tomasz KlimkowskiGod, the Angel and the Devil – A Few Terms of the Christian ReligionSCOL, I (1-2), 1402008pdf
html
89Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
2Alexandru NiculescuTatăl nostruDR, s.n., XI-XII, 17-752006-2007pdf
html
2Martine Coene, Liliane TasmowskiOn the Balkan-Slavic Origins of the Romanian ConditionalRRL, LI (2), 321-3402006pdf
html
0Eugen MunteanuEtno-horonimia românească (EHR). Dicţionar istoric al numelor de ţări şi de popoare în română. Prezentarea unui proiectAUI, LI, 299-3212005pdf
64Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Alexandru NiculescuAvatarurile protestantismului românesc. Reforma, reformeleDR, s.n., IX-X, 45-592004-2005pdf
html
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
100Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].