Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lingvistica romanică. Evoluție, curente, metode

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 32

0Ioan Milică
  • Fațetele diacroniei
  • The facets of diachrony
Diacronia, 5, A652017pdf.ro
pdf.en
0Ion MăriiNote lexicograficeDR, s.n., XXII (1), 352017pdf
html
0Valeria Guțu Romalo„cuvinte şi lucruri” – gînduri răzleţeChivu, 71-792017
0Anca PetrescuCategoria aspectului în gramaticile și studiile precomparatistePhil. Ban., X (2), 48-592016pdf
html
0Ancuța CociubaDeterminarea circumstanțială. Repere istorice (1)Phil. Ban., X (1), 402016pdf
0Călina PaliciucThe verbal aspect. Historical referenceGIDNI, 3, 225-2322016pdf
html
0Ioan MilicăMaeștrii argouluiArgotica, V, 112016pdf
0Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 332016pdf
html
0Anca PetrescuConcepţia lui Al. Philippide despre categoria gramaticală a aspectului verbalPhil. Ban., IX (2), 322015pdf
0Enikő PálSextil Puşcariu în şi despre diacronieCSP, II, 314-3262015pdf
2Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
1Viorica RăileanuSensul numelui propriu în raport cu cel al numelui comun corespunzătorLRM, XXIV (2), 852014pdf
0Raluca Arianna VîlceanuScurtă privire asupra infinitivului în limba română actualăAUT, LI-LII, 192013-2014pdf
html
0Inna Negrescu-BabușAspecte ale substratului lingvistic românesc în concepţia lui B. P. HasdeuPhilM, LV (3-4), 1162013pdf
html
0Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
0Liliana PopovschiAspecte onomasiologice ale creării unităţilor denominative (pe baza terminologiei somatice dialectale)PhilM, LIV (3-4), 1472012pdf
html
0Vladimir ZagaevschiFenomene fonetice accidentale regionale în proza eminescianăSID14, 4402012pdf
0Sorin Cristian SemeniucClişeul în politica şi în presa românească posttotalitarăMass-media..., 205-2172011pdf
6Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
0Voica RaduRelaţii teoretice şi metodologice dintre lingvistica romanică comparativ-istorică şi lingvistica indo-europeanăPhil. Ban., III (2), 13-212009pdf
html
14Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
0Carmen-Gabriela PamfilIstoria limbii române de Alexandru PhilippidePhil. Jass., IV (1), 211-2322008pdf
html
0Florina-Maria BăcilăOmonimia şi etimologia popularăAUT, XLVI, 44-582008pdf
html
0Maria Laura RusLexical InnovationSCOL, I (1-2), 2522008pdf
html
0Ana-Maria PopAspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor CapidanAUT, XLII-XLIII, 2872004-2005pdf
html
4Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
175Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
0Ioana AnghelGeorge Giuglea și Muzeul Limbii RomâneDR, s.n., III-IV, 931998-1999pdf
html
0Ion CalotăÎn legătură cu iotacizarea verbelor româneştiALIL, XXX, 1451985pdf
html
0Ion NuțăTerminologia corpului omenesc. Creaţii metaforice în graiurile populare din nord-estul MoldoveiALIL, XXX, 1951985pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].