Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688

Autor:
Editura:Tipografia I.V. Socec
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 16

0Călin PopescuPsaltirea națională
Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc
Mediaprint2017
0Călin PopescuLinguistic Boundaries for the Denominational Faiths. On the Translations of the Greek καθολική in the old Romanian and Slavonic CreedsTDR, VIII, 39-532016pdf
html
1Enikő Pál
  • Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648
  • Inserts and omissions in the Calvinist Catechism printed in 1648
Diacronia, 2, A222015pdf.ro
pdf.en
0Enikő PálNotes on a 17th century Calvinist catechismTDR, VII, 53-672015pdf
html
0Ioana Moldovanu-CenușăSurse interne ale traducerii Vechiului Testament din Biblia de la București (1688). I. Palia de la Orăștie (1582)Phil. Jass., XI (2), 1032015pdf
2Alexandru MareșNote filologice despre Staico GrămăticulCoteanu, 249-2592014pdf
0Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
11Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Alexandru MareșDouă note coresiene LR, LXII (4), 4812013pdf
html
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
0Maria Stanciu IstrateA Legend Circulating through Time and Space: Barlaam and JosaphatRRL, LVIII (2), 169-1782013pdf
html
0Alexandru MareșDouă scurte scrieri cu caracter monahal atribuite lui Neagoe Basarab. Consideraţii filologiceLR, LXI (1), 162012pdf
html
3Eugen MunteanuA Brief History of the Romanian Biblical TraditionBibl. Jass., 3, 152012pdf
html
7Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
6Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 382010pdf
html
0Agnes ErichImplicaţiile apariţiei tiparului în spaţiul românescSBȘI, 9-10, 1892005-2006pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].