Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sinteze de dialectologie română

Autori:
Editura:Editura Universitară
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 6

0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
0Przemysław DębowiakMaterialul românesc din Dicţionarul ţarinei Ecaterina cea MarePhil. Jass., XIV (1), 29-582018pdf
1Margareta Manu MagdaIncidentele în graiurile munteneştiLR, LXV (4), 475-4862016pdf
1Carmen-Irina FloareaRepartiţia lui u final în dacoromână (pe baza ALRR. Sinteză)FD, XXXIV, 132015pdf
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 56, 2013). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2013LR, LXIII (2), 161-2942014pdf
html
0Nicolae Saramandu, Manuela NevaciAspectul verbal în dialectul meglenoromânFD, XXXIII, 1232014pdf

Recenzii la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].