Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ergativitatea: tipologie, sintaxă, semantică

Autor:
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Cuprins:

• Introducere
• Abrevieri
I. Ergativitatea din perspectivă tipologică
  1. Din istoricul studiilor despre ergativitate
  2. Ce este ergativitatea?
  3. Tipuri de ergativitate
  4. Definiții, accepții, extinderi ale termenului ergativ(itate)
  5. Ergativ și pasiv din perspectivă tipologică
  6. Antipasivul
  7. Evoluția sistemelor lingvistice
  8. Concluzii
II. De la tipologie la sintaxă: ergativitatea și conceptele sintactice fundamentale
  1. Probleme
  2. Abordări de tip sintactic ale distincției tipologice ergativ/acuzativ
  3. Probleme pentru teoria Cazului
  4. Subiect și obiect
  5. Tranzitivitatea
  6. Relația ergativ–pasiv din punct de vedere sintactic
  7. Ergativitatea și nominalizările
  8. Concluzii
III. Semantica și sintaxa verbelor ergative/inacuzative din limba română
  1. Distincția tranzitiv/intranzitiv și Ipoteza Inacuzativă
  2. Verbele ergative/inacuzative în lucrările lingvistice românești despre limba română
  3. Definiție. Clasificare. Principii de stabilire a inventarului
  4. Tipuri de abordări
  5. Alternanța cauzativă
  6. Relația ergativ–reflexiv
  7. Notă despre adjectivele ergative
  8. Concluzii
IV. Teste sintactice de delimitare a clasei și relevanța acestora pentru limba română
  1. Preliminarii: teste, diagnostice, nepotriviri
  2. Adjectivarea participiului
  3. Selecția auxiliarului de perfect compus si acordul participiului perfect
  4. Testul obiectului intern
  5. Infinitiv vs supin
  6. Teste care funcționează în alte limbi romanice
  7. Teste care funcționează în engleză
  8. Teste propuse pentru limba rusă
  9. De ce nu funcționează (decât parțial) aceste teste pentru limba română?
V. Două verbe ergative de tip special: a fi și a avea
  1. Statutul special al verbelor a fi și a avea
  2. Verbul a fi
  3. Verbul a avea
  4. Concluzii comparative
• Concluzii
• Anexa 1: Limbi ergative
• Anexa 2: Inventarul verbelor inacuzative/ergative din limba română
• Bibliografie

Coperta:

Citări la această publicație: 24

0Jukka Havu, Elenn ȘirbuSTARE + participio en las principales lenguas románicasPhil. Jass., XIV (1), 59-822018pdf
0Maria Poponeț
  • Variabile în acceptabilitatea variantelor tranzitive ale verbelor de schimbare de stare cu cauză internă în română
  • Variables in the acceptability of transitive variants for internally caused verbs of change of state in Romanian
Diacronia, 8, A1152018pdf.ro
pdf.en
0Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeSemantic constraints on the reflexive/non-reflexive alternation of Romanian unaccusativesLA/237, 4072017
0Adnana Boboc, Mădălina Botez, Ștefania CosteaVerbele românești fără nominalizare în -re: inventar și clasificareDindelegan, 552017
0Alexandra CornilescuRemarks on a class of unaccusative dative constructionsSIL6, 582-5902017pdf
0Dana Niculescu, Carmen Mîrzea VasileParticipiul perfect activ cu valoare adjectivală ‒ analiză de corpus dialectal dacoromânDindelegan, 3192017
0Maria PoponețOn the valence of verbs of appearance and disappearanceLDMD, 5, 445-4512017pdf
html
0Ramona Cătălina CorbeanuTopica subiectului în limba română veche (secolul al XVIII-lea)Dindelegan, 1212017
0Adam LedgewayLimitele teoriei și variației lingvistice: cazul limbii româneAUB, LXV, 332016pdf
0Maria PoponețRomanian verbs of emissionCCI, 4, 194-2022016pdf
html
0Maria PoponețOn anticausative SEGIDNI, 3, 308-3172016pdf
html
52Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
8Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
0Adina DragomirescuObservații despre supinul nominal și relația cu infinitivul nominal în texte din secolul al XVI-leaSIL5, 2522015pdf
2Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeThe Grammaticalization of a Constraint on Passive Reflexive Constructions in RomanianDVR, 307-3582015
0Ionuț PomianFuncțiile sintactice „interne” – o certitudine?DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Ionuț PomianConcepţia lui G. G. Neamțu despre Predicatul nominalNeamțu, 5402015pdf
0Mariana IstrateMetalimbaj și terminologie în morfosintaxa limbilor italiană și românăNeamțu, 390-3972015pdf
8Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
2Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
4Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
1Otilia TeodorescuOvert Subjects in Child Romanian: Evidence of Early Sensitivity to Argument StructureELI, 15, 912014pdf
1Alexandru NicolaeA note on the syntax of Romanian aspectual verbs: aspectuals and voiceMarin, 353-3712013pdf
17Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013

Referințe în această publicație: 35

1Andreea SoareReflexivul românesc
Sincronie şi diacronie
Editura Universității din București2010
159Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
1Adina DragomirescuIpoteze privind statutul de verb inacuzativ al lui a aveaSIL1, 2772008
4Natalya I. StolovaSplit Intransitivity in Old Spanish: Irrealis and Negation FactorsRRL, LI (2), 301-3202006pdf
html
2Virginia Hill, Yves RobergeA Locally Determined Verb TypologyRRL, LI (1), 5-222006pdf
html
362Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
11Camelia StanCategoria cazuluiEditura Universităţii din Bucureşti2005
12Camelia UșureluCategoria factitivului în limba românăEditura Universității din București2005
1Camelia UșureluNominalizarea cauzativelor (factitivelor) în limba românăLR, LII (5-6), 5732003
25Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
118Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
261Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
13A. AlexiadouFunctional Structure in NominalsJohn Benjamins2001
24Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
6Alexandra CornilescuRemarks on the Syntax and the Interpretation of Romanian Middle Passive SE SentencesRRL, XLIII (5-6), 3171998
1Carol G. RosenInterfața dintre rolurile semantice și relațiile gramaticale inițialeDR, s.n., II (1-2), 2071996-1997pdf
html
25Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995
27John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
4Larisa AvramAuxiliary Configurations in English and RomanianRRL, XXXIX (5-6), 4931994
39Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
206Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
43G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
52Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
43Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
35Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
24Ivan EvseevSemantica verbului
Categoriile de acțiune, devenire și stare
Facla1974
1Gabriela Pană DindeleganReflecții pe marginea „teoriei cazurilor” a lui Charles J. FillmoreSCL, XXIII (1), 491972
2Gabriela Pană DindeleganAnaliza reflexivului românesc din perspectiva unei gramatici transformaționale (I)SCL, XXIII (4), 3431972
3Gabriela Pană DindeleganSubcategorizarea verbului în funcție de obiectul direct în gramatica transformațională a limbii româneSCL, XXI (4), 4331970
3Gabriela Pană DindeleganConsiderații pe marginea unor discuții despre diatezăLR, XVII (4), 3191968
19Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
5Gabriela Pană DindeleganTranzitivitate și diatezăSCL, XVIII (1), 151967
4Elena BereaObservații asupra diatezei pasive în limba românăSCL, XVII (5), 5671966
38Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
131Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].