Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de sintaxă sincronică comparată

Autor:
Editura:Universitas XXI
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 3

0Mihaela SecrieruOsservazioni sul concetto di accordo sintatticoAUI, LXI, 2092015pdf
0Mihaela SecrieruNote privind conceptul de acord sintacticAUI, LX, 3112014pdf
0Mihaela Secrieru, Anca CehanIs the Associative a Simple- or Double-Subordinated Syntactical Function?Phil. Jass., III (1), 65-692007pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].