Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gramatica limbii române vechi (1521-1780)

Autor:
Editura:Casa Editorială „Demiurg”
Locul:Iaşi
Anul:

Coperta:

Gramatica limbii române vechi (1521-1780)

Citări la această publicație: 138

0Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
0Ana-Maria Minuț
  • Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
  • Elements of Romanian historical morphology, based on the first Romanian translation of the Septuagint (ms. 45, BAR Cluj)
Diacronia, 5, A662017pdf.ro
pdf.en
0Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
0Emanuela TimotinParticularități morfologice (morfosintactice) ale unui text românesc de ceremonial din 1763Dindelegan, 4232017
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
0Larisa Avram, Rodica ZafiuSemantic hierarchies in the diachronic evolution of differential object marking in RomanianDindelegan, 292017
0Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
0Ramona Cătălina CorbeanuTopica subiectului în limba română veche (secolul al XVIII-lea)Dindelegan, 1212017
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
0Cristina BocoșSpecificul sistemului modal temporal propus de Observații sau băgări de seamă asupra regulelor și orânduelelor gramaticii rumânești (1787)Găitănaru, 1082016
0Dana-Luminița TeleoacăFiguri de construcţie cu valoare stilistică în textul actual al rugăciunii creştine ortodoxePerspective, 2012016pdf
0Gabriela BirișNote pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectivPerspective, 872016pdf
0Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
0Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
0Georgiana PîrvulețO tipologie semantico-pragmatică a apoziției în limba română vechePerspective, 512016pdf
0Iuliana BoboacăModalizarea epistemică propriu-zisă în limba română vecheGăitănaru, 982016
0Victorela NeagoeStructuri repetitive şi structuri eliptice în graiurile moldoveneşti insulareFD, XXXV, 1292016pdf
0Ștefan Găitănaru
  • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
  • Aspects of coordination by junction in Old Romanian
Diacronia, 3, A422016pdf.ro
pdf.en
1Adina Dragomirescu
  • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
  • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
0Adrian ChircuO sintagmă pronominală cuantificatoare atipică: nimeni alţiiNeamțu, 1442015pdf
1Alexandru MareșDin nou despre o veche formă de jurământLR, LXIV (1), 872015pdf
1Alexandru MareșNote despre câteva forme verbale din vechile texte româneştiLR, LXIV (3), 3592015pdf
2Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
1Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
1Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 2772015
0Anna Maria Di Sciullo, Stanca SomesfaleanObject Pronouns in the Evolution of Romanian: A Biolinguistic PerspectiveDPs, 2692015
3Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 3632015
0Camelia UșureluObservații asupra infinitivului în limba româna vecheVariația, 1, 1592015pdf
0Cristina CorcheșElemente de noutate în sistemul modal-temporal propus de Institutiones linguæ valachicæNeamțu, 1512015pdf
1Cătălina Ramona CorbeanuAspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)SIL5, 2212015pdf
0Emanuela TimotinPrima traducere românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Raportul dintre versiuniLR, LXIV (1), 902015pdf
5Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 1972015
0Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
0Gabriela Pană DindeleganGramatica formelor omonime „a”Neamțu, 4972015pdf
0Gabriela-Florentina BîrsanSome morphological peculiarities of the text Albina (ms. BAR 1357). The verbLDMD, 3, 806-8192015pdf
html
0Georgiana PîrvulețApoziție sau circumstanțial? Observații privind GPrep detașatVariația, 1, 1132015pdf
0Gheorghe ChivuNorme idéale – norme réelle dans les écrits littéraires anciens à la fin du XVIIIe siècle. L’infinitif longDR, s.n., XX (2), 1132015pdf
1Gheorghe ChivuNormă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lungVariația, 1, 1832015pdf
0Gheorghe ChivuSintaxa istorică din perspectivă filologicăSIL5, 2122015pdf
0Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
0Jukka Havu, Elenn ȘtirbuPerfectul simplu și perfectul compus în texte narative româneștiAUI, LXI, 1392015pdf
0Larisa BulaiNon-finite verbal forms in Old Romanian (16th – 18th centuries)JRLS, 7, 315-3262015pdf
html
0Larisa BulaiThe future indicative paradigm in Romanian language of the 16th, 17th, 18th centuries and nowadaysGIDNI, 2, 546-5542015pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cuvinte vii. O analiză din perspectivă gramaticală și retorico-pragmaticăAUI, LXI, 432015pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cărarea împărăției. Particularități morfosintacticeNeamțu, 3582015pdf
0Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
0Maria MarinCâteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile lateraleCSP, II, 217-2282015pdf
0Mădălina Ungureanu
  • Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
  • On marginal notes in the first Romanian unabridged version of the Septuagint (Ms. 45 kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library)
Diacronia, 2, A232015pdf.ro
pdf.en
0Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
0Raluca BrăescuO analiză diacronică a construcţiilor apozitiveSIL5, 1992015pdf
5Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 4252015
0Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
2Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
0Simona AileniiTălmăciri medievale occidentale în limba română: A Demanda do Santo GraalAUI, LXI, 112015pdf
1Virginia HillO perspectivă formală asupra înlocuirii infinitivului cu conjunctivulSIL5, 172015pdf
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
1Ștefan Găitănaru
  • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
  • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
3Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
2Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
3Adrian ChircuFrench town names in Old Romanian writings: Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 1, 23-322014pdf
html
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
0Ana-Maria GînsacCîteva aspecte privind subclasa onomastică a teonimelorAUI, LX, 992014pdf
0Ana-Maria MinuțNote de morfologie istorică românească. Adverbul în Manuscrisul 45AUI, LX, 1892014pdf
0Ancuța CociubaDeterminarea circumstanţială în limba română veche (2)Phil. Ban., VIII (2), 462014pdf
0Ancuța CociubaDeterminarea circumstanţială în limba română veche (1)Phil. Ban., VIII (1), 882014pdf
0Andreea DrişcuNoun grammatical categories oscillations in texts belonging to the eighteenth century. Applications on Radu Tempea’s Romanian grammar (1797)CCI, 3, 643-6502014pdf
html
0Andreea DrişcuAspects of mood category of the verb in an Old Romanian grammarLDMD, 2, 172-1792014pdf
html
0Blanca CroitorVocative markers in old RomanianDiacronie–sincronie, I, 772014pdf
1Constantin FrâncuDespre unele forme supracompuseCoteanu, 145-1562014pdf
0Dragoș ȘtefănicăReflectarea Bibliei de la București în Didahiile lui Antim IvireanulExplorări, III, 3832014pdf
1Emanuela TimotinTradiţia românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Prima traducereLR, LXIII (4), 5332014pdf
0Gabriela Adam, Veronica Ana VlasinStructuri restrictive în dialectul dacoromânSID15, 72014pdf
4Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
0Gabriela Pană DindeleganDespre utilizarea lui „de” relativ în româna vecheCoteanu, 335-3432014pdf
0Georgiana PîrvulețExistă acord în genitiv, în tiparele apozitive?Diacronie–sincronie, I, 1772014pdf
0Larisa BulaiSythetic vs. analytical in Romanian and English verbal structures. Diachronical constrastive research upon the old languageCCI, 3, 846-8562014pdf
html
0Larisa BulaiThe Bible from Bucharest versus King James' Holy BibleLDMD, 2, 500-5072014pdf
html
0Lucia-Gabriela MunteanuCâteva aspecte privitoare la sintaxa propoziției în ms. 45, cea dintâi versiune românească a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu SpătarulExplorări, III, 3192014pdf
0Lucia-Gabriela MunteanuComplementul direct şi indirect în limba română veche. Cu exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu revizuită” a Vechiului Testament”)AUI, LX, 2172014pdf
1Lucia-Gabriela MunteanuDespre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (ms. 45)Diacronie–sincronie, I, 2732014pdf
1Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cărarea împărăţiei. Particularităţi morfosintactice şi retorico-pragmaticeAUI, LX, 512014pdf
0Margareta Manu MagdaIndices of linguistic presentation in Romanian texts of the sixteenth centuryLA, 33 (2), 123-1432014pdf
html
2Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 872014pdf
0Mădălina NaidinoaiaAspecte ale simetriei / asimetriei în raportul disjunctivDiacronie–sincronie, I, 1392014pdf
0Ramona CorbeanuRepetarea şi reluarea subiectului în secolul al XVI-leaLR, LXIII (3), 3332014pdf
html
6Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html
1Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
0Simona AileniiEvangheliarul slavo-român de la Sibiu. Stadiul cercetăriiAUI, LX, 332014pdf
1Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
7Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
0Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
12Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 2252013pdf
html
1Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’objet interne en roumain: description, évolution et comparaison entre les langues romanesLFR26, II, 1472013
4Adrian ChircuToponymia Urbana Medievalia Europea. Observations on the translation of European town names in Teodor Corbea's dictionary Dictiones latinae cum valachica interpretationLDMD, 1, 27-382013pdf
html
4Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
0Dana-Luminița TeleoacăStructuri poetico-retorice în textul psalmic modern: construcţii intensive şi tautologiceLRM, XXIII (7-8), 1282013pdf
1Isabela NedelcuLe sujet de l’infinitif en roumainRRL, LVIII (1), 41-542013pdf
html
0Ștefan GăitănaruPerifrazele prezumtive, aspect şi modalitateAUI, LIX, 79-882013pdf
14Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
35Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
0Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
3Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
0Carmen Mîrzea VasileLes adverbiaux roum. în chip ..., în mod ... ‘d’une manière’. Notes synchroniques et diachroniquesRRL, LVII (3), 263-2892012pdf
html
5Dana-Luminița TeleoacăMorfosintaxa textului biblic actual: Evanghelia după MateiLR, LXI (1), 912012pdf
html
1Georgiana-Andreea ȘovarNume de rudenie cu flexiune specială în limba română vecheDirecții, I, 2452012pdf
2Isabela NedelcuStructuri de tematizare cu infinitivul în limba românăDirecții, I, 1792012pdf
1Luminița Hoarță-CărăușuAspecte morfosintactice ale textelor religioase din secolul al XVI-leaPhil. Jass., VIII (1), 9-182012pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuEin Aspekt der religiösen Textmorphologie aus dem 16. Jahrhundert: das Zeitwort (analytische Strukturen auf der Flexionsebene)TDR, IV, 131-1372012pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al mofologiei textelor religioase din secolul al XVI-lea: verbul (structuri analitice la nivel de flexiune)AUI, LVIII, 27-322012pdf
0Mihaela GăitănaruSyntactic Structures in Old Romanian: The Adverbial of Reason and the Adverbial Clause of ReasonELI, 11, 562012pdf
html
0Mădălina NaidinoaiaAspecte ale gramaticalizării conectorului disjunctiv fieDirecții, I, 1692012pdf
3Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 4172012pdf
html
2Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXXI, 342012pdf
0Ștefan GăitănaruSyntactic Structures in Old Romanian: Expressing the Purpose at Sentence and Complex Sentence LevelELI, 11, 612012pdf
html
31Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012
9Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
0Gheorghe ChivuPrimul lexicon geografic italo-român şi interpretarea grafemelor din textele vechi româneştiLR, LX (1), 262011pdf
html
0Ilona BădescuThe expression of anteriority in the 16th century Romanian language: The indicative analytic formsELI, 8, 602011pdf
html
0Iuliana-Valentina BoboacăAbout the relationship between modality and aspect in old Romanian languageELI, 8, 712011pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: predicatul complex cu operator modal şi aspectualTDR, III, 95-1002011pdf
html
0Mihaela GăitănaruSyntactic structures in old Romanian: The adverbial of place and the adverbial clause of placeELI, 8, 832011pdf
html
3Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
0Ștefan GăitănaruSyntactic structures in old Romanian: Expression of time at the sentence and the complex sentence levelELI, 8, 882011pdf
html
0Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
0Ana-Maria MinuțDie grammatikalische Homonymie in der Flexion des Verbes im AltrumänischenAUI, LVI, 53-582010pdf
0Constantin FrâncuCoerența discursului religios în Didahiile lui Antim IvireanulTDR, II, 195-1982010pdf
html
0Denisa DelcăCâteva note asupra poziţiei pasivului cu „a fi” în raport cu reflexiv-pasivul în româna vecheControverse, I, 512010pdf
0George Bogdan ȚâraDubla exprimare a interlocutorului în traducerile textelor bibliceTDR, II, 91-982010pdf
html
3Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivăTDR, II, 269-2782010pdf
html
0Mariana FlaișerNotații privind limba română din însemnările de pe manuscrise și cărți religioase din Țara MoldoveiTDR, II, 127-1322010pdf
html
0Mihaela GăitănaruPredicative Subordinate Clause in Old RomanianELI, 6, 522010pdf
html
0Silvia Krieb-StoianObservaţii asupra mijloacelor lingvistice de exprimare a aproximării cantitative în limba română vecheControverse, I, 832010pdf
16Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010

Recenzii la această publicație: 2

Sabina RotenșteinBibl. Jass., 1, 182-1892010pdf
html
Mihaela SecrieruAUI, LV, 185-1862009pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].