Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Timotei Cipariu: lingvist şi filolog

Autor:
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:

Coperta:

Citări la această publicație: 2

0Mariana FlaișerRomânii şi mirajul ItalieiDiaspora cult.2013pdf
html
0Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].