Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv

Autor:
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:

Cuprins:

Prefață (Maria Iliescu)
Mulțumiri
Introducere
Partea I. Perspectiva tradițională
  I. Generalități
  II. Viziuni structurale asupra lexicului până la Trier
  III. Perspectiva Trier-Weisgerber
  IV. Alte perspective și observații contemporane cu teoria Trier-Weisgerber
  V. Observații critice asupra perspectivei tradiționale. Raportul cu lexicografia
Partea a II-a. Perspectiva modernă
  VI. Câmpul lexical în viziunea lexematicii lui Coseriu
  VII. Orientarea cognitivistă. Lingvistic și extralingvistic
Partea a III-a. Aplicații ale teoriei câmpurilor lexicale
  VIII. Terminologia populară a formelor de relief pozitiv. Câmpuri lexicale
  IX. Perspectiva modernă și lexicografia
Concluzii
Abstract/Résumé
Bibliografie
Indice de autori

Coperta:

Teoria câmpurilor lexicale

Citări la această publicație: 9

Referințe în această publicație: 9

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
269Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
24Dumitru LoșonțiToponime românești care descriu forme de reliefEditura Clusium2000
81Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
71Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
30John LyonsIntroducere în lingvistica teoreticăEditura Științifică1995
4Dragoș MoldovanuUn fenomen ignorat în anchetele dialectale: resemantizarea toponimelorALIL, XXX, 231985html
1Vlad CojocaruCîmpul semantic al noţiunii de “loc defrişat” în toponimia din bazinul Uzului (Moldova)ALIL, XXVIII, 631981-1982pdf
html
2Eric BuyssensLe structuralisme et l’arbitraire du signeSCL, XI (3), 4031960

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].