Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sincronie și diacronie. Fonetismul unor graiuri din nordul Banatului

Autor:
ISBN:9735555166
Editura:Editura Clusium
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 11

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].