Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Evangheliarul slavo-român de la Sibiu. 1551-1553

Autori:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 52

0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
0Florica DimitrescuCuvinte din limba română veche absente din DELR, vol. I, literele A–BDR, s.n., XXIV (1), 92019pdf
html
0Alexandru MareșNote etimologiceLR, LXVI (4), 4772017pdf
1Dana-Mihaela Zamfir, Andreea DinicăObservaţii privind originea şi istoria folosirii adjectivului obraznic în limba românăLR, LXVI (4), 5412017pdf
0Erich Agnes TereziaFilip Moldoveanul – The first Romanian-language typographer in SibiuJRLS, 12, 28-312017pdf
html
1Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
0Marinușa Constantin
  • Verbe derivate cu în– (îm–). Abordări logico-semantice în texte vechi românești
  • Verbs derived with în– (îm–). Logico-semantic approaches in Old Romanian texts
Diacronia, 5, A672017pdf.ro
pdf.en
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
0Sergiu DrincuDouă prefixe „neproductive” (2)Phil. Ban., XI (2), 69-742017pdf
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
1Alexandru NiculescuDespre numele lui Dumnezeu în limba românăDR, s.n., XXI (1), 312016pdf
html
57Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Adina Chirilă
  • Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)
  • Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)
Diacronia, 1, A22015pdf.ro
pdf.en
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
1Alina-Mihaela BursucGinere şi noră – profil lexicograficLR, LXIV (1), 352015pdf
4Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 1832015pdf
7Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
3Alexandru GaftonAvatarii evolutive ale conceptului ‘a educa’ în textele vechi româneștiDR, s.n., XIX (1), 282014pdf
html
1Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
3Dana-Mihaela ZamfirÎn legătură cu istoria amuţirii lui -u final. Despre rezistenţa în timp şi despre difuziunea dialectală a tipurilor fonetice puiu, ochiu şi ariciuSID15, 3132014pdf
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
0Iosif CamarăRugăciunea Tatăl nostru în însemnările unui liovean din secolul al XVI-leaBibl. Jass., 5, 87-952014pdf
0Marinușa ConstantinLa relation Latin-Roumain dans l’evolution des mots derivés avec le préfixe ÎN-DICE, XI (2), 832014pdf
html
0Simona AileniiEvangheliarul slavo-român de la Sibiu. Stadiul cercetăriiAUI, LX, 332014pdf
2Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
7Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
1Iosif CamarăO posibilă variație dialectală în textele vechi românești: tată/părinteMunteanu, 178-1892013pdf
54Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
2Adrian ChircuL’adverbe roumain dans la perspective romaneRRL, LVII (1), 83-922012pdf
html
4Alexandru GaftonReflectarea tensiunii cultural / cultual în procesul de declarare a surselor textului biblic. Cazul vechilor traduceri româneştiAUI, LVIII, 127-1532012pdf
4Alexandru GaftonSources déclarées et sources réelles. Le cas des anciennes traductions roumaines de la BibleSyn. Roum., 7, 257-2842012pdf
html
0Dana-Mihaela ZamfirTermeni pentru noţiunile «puer» şi «heres» în limba română istoria schimbărilor de sens şi difuziune dialectalăSID14, 4502012pdf
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 262012pdf
html
1Gheorghe ChivuTraductions multiples dans un Évangéliaire manuscrit du XVIIe siècleSyn. Roum., 7, 285-2942012pdf
html
0Iosif CamarăNote filologice la Cartea a IV-a a RegilorBibl. Jass., 3, 1252012pdf
html
39Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
2Iosif CamarăVersiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavoneExplorări, I, 362011pdf
0Eugen MunteanuLes reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἐπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:3)Bibl. Jass., 1, 912010pdf
html
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
7Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 382010pdf
html
1Dragoș MoldovanuFinalitatea textelor slavo-române intercalate din Evul Mediu românescTDR, I, 103-1232009pdf
html
90Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
1Alexandru GaftonPolivalența la nivel lexical. Un caz: v. rom. a țineaAUI, LIII, 372007pdf
2Alexandru NiculescuTatăl nostruDR, s.n., XI-XII, 17-752006-2007pdf
html
2Martine Coene, Liliane TasmowskiOn the Balkan-Slavic Origins of the Romanian ConditionalRRL, LI (2), 321-3402006pdf
html
0Nicolae RaevschiVorovi / vorbiLRM, XVI (11-12), 652006pdf
64Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
63Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].