Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuții de dialectologie română

Autor:
Editura:Editura Științifică și Enciclopedică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 17

0Grigore BrâncușEminescu şi unitatea limbii române (fragment)Mareș, 532016
0Victorela NeagoeStructuri repetitive şi structuri eliptice în graiurile moldoveneşti insulareFD, XXXV, 1292016pdf
0Dana CovaciŞcoala clujeană de gramatică la ora actualăNeamțu, 184-1932015pdf
0Sorin GuiaTratamentul africatelor prepalatale ĉ-ĝ în dacoromâna actualăAUI, LXI, 1312015pdf
0Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
9Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
18Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
0Mircea FarcașInterferenţe lexicale în MaramureşSID14, 1322012pdf
0Gabriel BărdășanLexicul istroromân moștenit din latină. Suprapuneri și diferențieri interdialectaleȚâra, 1032011pdf
1Nicolae Mocanu, Pierre SwiggersProfil biobibliografic Sever Pop (27 iulie 1901–17 februarie 1961)DR, s.n., XVI (1), 132011pdf
html
0Florența VonicaEtude dialectale sur la catégorie du nombreELI, 3 (1), 2192007pdf
html
0Grigore BrâncușPerspectiva etimologică asupra familiei de cuvinteELI, 2 (1), 202006pdf
html
2Teresa FerroLe concordanze della lingua romena con i dialetti italiani: storia delle ricerche e prospettive di studioPhil. Jass., I (1-2), 37-512005pdf
html
0Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Marian AntofiEvoluţia consoanelor africate în subdialectul moldovenescAOU, XIV, 15-222003pdf
html
0Ioana AnghelGeorge Giuglea și Muzeul Limbii RomâneDR, s.n., III-IV, 931998-1999pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].