Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Graiul din Țara Hațegului

Autor:
Editura:Librăriile SOCEC & Co.
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 57

0Ovid DensusianuToponimie retoromanăSCOL, XII (1-2), 17-622019pdf
0Adrian ChircuAntroponimia Hatzegasiensis medievalia et praemoderna. Observaţii asupra numelor de persoană românești din Condica HaţeguluiICONN 4, 532017pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanMetafora capului în toponimie. Privire specială asupra văilor Bistra și Sebeș (Caraș-Severin)AUT, LV, 72017pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuInterjectional Lexemes in the Pastoral UseSCOL, X (1-2), 1812017pdf
html
0Simona Goicu-CealmofSacrul în antroponimia româneascăICONN 4, 1652017pdf
html
0Carmen-Gabriela Pamfil, Elena TambaOriginea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru PhilippideALIL, LVI, 232016pdf
html
0Dinu Moscal
  • Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică
  • The Dorna toponym. Etymology and linguistic interference issues
Diacronia, 4, A562016pdf.ro
pdf.en
0Dumitru LoșonțiEtimologie şi dialectologie (IV)Felecan, 115-1272016
0Ion Popescu-SireteanuPastoral FestivalsSCOL, IX (1-2), 752016pdf
0Iulia MărgăritNote etimologiceLR, LXV (1), 222016pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
0Dumitru LoșonțiRectificări şi contribuţii etimologice (I)Neamțu, 3982015pdf
1Ion Popescu-SireteanuLe mot nămaie «mouton» et sa familleSCOL, VIII (1-2), 2432015html
1Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
1Mihaela MarinDin terminologia brânzeturilor româneştiSIL5, 5142015pdf
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (II)SID15, 1772014pdf
2Margareta Manu MagdaForme de exprimare a modalităţii alocutive în graiurile populareSID15, 2132014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
15Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Adrian PoruciucOld Germanisms in the Balkans and in Other Parts of EuropePhil. Jass., VIII (1), 181-1942012pdf
html
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (I)SID14, 2372012pdf
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)BLM, 13, 372012pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuOn the Toponym ComarnicSCOL, V (1-2), 612012pdf
html
2Maria MarinParticularităţi lingvistice comune unor zone submontane din TransilvaniaLR, LXI (3), 3372012pdf
html
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 3212012pdf
html
6Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXXI, 342012pdf
1Ioana RepciucO abordare etnologică a opoziţiei semantice stâng–dreptPhil. Jass., VII (1), 107-1202011pdf
html
4Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
8Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (IV)AUT, XLVIII, 702010pdf
html
1Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (VI)FD, XXIX, 1362010pdf
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Adrian ChircuLes noms de localités du Pays de Hațeg et l’influence slaveStudia UBB, LIV (1), 872009pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (III)AUT, XLVII, 39-722009pdf
html
1Gabriela Violeta DomideOcurențele lui de în structurile toponimiceDR, s.n., XIV (1), 65-702009pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuGraiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara – privire generalăPhil. Ban., III (1), 20-322009pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuDiftongii din graiurile româneşti de la sud-vest de TimişoaraPhil. Ban., III (2), 22-282009pdf
html
1Simon DănilăGlose la o culegere de folclor a lui Sabin V. DrăgoiDR, s.n., XIV (1), 55-632009pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
0Ion RebuşapcăRealii istorice, tradiţii, simbol, ritualRSL, XLIV, 2592008pdf
9Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
3Adrian ChircuAdverbul românesc în diatopie (dialectul dacoromân)SND12, 4212006pdf
0Ion Popescu-SireteanuCuvântul nămaie și familia luiLRM, XVI (11-12), 762006pdf
0Marius ArbănașiToponimia submontană a Mehedințiului în grai localAUT, XLIV, 252006pdf
html
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
4Maria MarinEvoluţia velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] în graiurile româneşti din UngariaFrățilă, 351-3622005pdf
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Cosmin CăprioarăForme adverbiale regionaleAOU, XIV, 49-522003pdf
html
0Nicolae SaramanduInovația și schimbarea în limbă în perspectivă sociolingvisticăAspecte, II2003pdf
html
0Ștefan GiosuA (se) naște „naître”DR, s.n., II (1-2), 3111996-1997pdf
html
1Ion NuțăAspecte ale metaforei în terminologia viticolă româneascăALIL, XXIX, 2171983-1984pdf
html
76Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].