Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dictionarium valachico-latinum. Primul dicționar al limbii române

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 57

0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the term ”Dragon” (balaur) as it appears in the Romanian phytonymyJRLS, 10, 104-1102017pdf
html
0Cătălina VătășescuIstoria urmaşilor lat. secretus în română şi albanezăMareș, 2772016
0Ion MăriiNote lexicograficeMareș, 1242016
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms related to the (Holy) CrossCCI, 4, 311-3332016pdf
html
0Raluca NedeaDiferenţierea lexicală vs disocierea semantică în practica lexicografică din perspectiva abordării semantico-etimologice. Cazul unităţilor lexicale păstură din dacoromânăPerspective, 3232016pdf
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
0Cătălina VătășescuPăstrarea în română şi în albaneză a substantivelor neutre din latinăCSP, II, 481-4892015pdf
2Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 1832015pdf
0Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
0Gheorghe ChivuThe Latin Model in early Romanian linguistic writingDICE, XII (2), 72015pdf
html
0Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
0Radu DrăgulescuConsideraţii lingvistice cu privire la fitonimele româneşti create cu ajutorul termenului „urs”EITM, 6, 234-2472015pdf
html
1Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with the term „drac” (devil)LDMD, 3, 375-3892015pdf
html
5Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 4252015
0Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuLucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”ALIL, LV, 192015pdf
html
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
3Adrian ChircuFrench town names in Old Romanian writings: Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 1, 23-322014pdf
html
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
0Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
0Alin-Mihai GhermanUn caz de autodefinire prin intermediul limbii: textele calvino-româneALIL, LIV, 1012014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
0Cătălina VătășescuEvoluţia lat. pomus, pomum în română şi albanezăFD, XXXIII, 1312014pdf
2Dana-Mihaela ZamfirÎn legătură cu istoria amuţirii lui -u final. Despre rezistenţa în timp şi despre difuziunea dialectală a tipurilor fonetice puiu, ochiu şi ariciuSID15, 3132014pdf
3Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 682014pdf
html
2Ioan MilicăImaginarul creștin în denumirile populare româneşti de plante (III)LRM, XXIV (5), 1242014pdf
1Ioan MilicăImaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (I)LRM, XXIV (1), 682014pdf
0Levente NagyO predică a lui Péter Juhász Melius tradusă în română şi rutenă. (Date noi despre sursele Cazaniei I a lui Coresi)Diacronie–sincronie, I, 2792014pdf
0Nagy ImolaThe semantics of Romanian phytonimsGIDNI, 1, 826-8342014pdf
html
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări (II): mireLR, LXIII (3), 3052014pdf
html
7Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
4Adrian ChircuToponymia Urbana Medievalia Europea. Observations on the translation of European town names in Teodor Corbea's dictionary Dictiones latinae cum valachica interpretationLDMD, 1, 27-382013pdf
html
3Gheorghe ChivuNume de plante în texte vechi româneştiICONN 2, 10002013pdf
html
2Liliana SoareDin istoria terminologiei zoologice în limba română: Gramatica fiziciiAUI, LIX, 133-1432013pdf
0Maria Aldea, Bogdan Harhătă, Daniel-Corneliu Leucuţa, Lilla-Marta VremirPrimii paşi în realizarea ediţiei electronice a Lexiconului de la Buda (1825)Phil. Jass., IX (1), 9-162013pdf
html
35Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Ioan MilicăLumi discursive
Studii de lingvistică aplicată
Editura Junimea2013html
0Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
0Liliana SoareDin începuturile terminologiei științifice românești
I. Medicină; științe ale naturii (botanică, zoologie, geologie)
Editura Paralela 452013
1Adrian ChircuUn vechi sufix adverbial regional: -ulSID14, 642012pdf
0Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Mădălina UngureanuInterdisciplinaritate în cercetarea filologică. Proiectul „Monumenta Linguae Dacoromanorum”CCI, 2, 1021-10312012pdf
html
0Dana-Mihaela ZamfirTermeni pentru noţiunile «puer» şi «heres» în limba română istoria schimbărilor de sens şi difuziune dialectalăSID14, 4502012pdf
0Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 2252012pdf
html
1Gheorghe ChivuLexiconul de la Buda, primul dicţionar modern al limbii româneAUI, LVIII, 45-562012pdf
5Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
1Gheorghe ChivuTexte scrise cu litere latine în epoca veche a culturii româneștiExplorări, I, 852011pdf
0Gheorghe ChivuPrimul lexicon geografic italo-român şi interpretarea grafemelor din textele vechi româneştiLR, LX (1), 262011pdf
html
1Gheorghe ChivuMascara, măscări, măscărici. Câteva date de istorie culturalăȚâra, 1712011pdf
9Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
11Gheorghe ChivuNume de plante în Dictionarium valachico-latinumControverse, I, 3332010pdf
5Ioan MilicăModele naive și modele savante în reprezentarea lingvistică a realității: denumirile de planteLRM, XX (11-12), 772010pdf
0Ioan MilicăNaive and Expert Models in the Linguistic Representation of Reality: the Names of PlantsELI, 6, 702010pdf
html
6Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 382010pdf
html
0Ionel ApostolatuConsideraţii privind hipercorectitudinea lexicalăAUG/XXIV, III (1), 1212010pdf
0Gheorghe ChivuLexicul neologic din limba română veche, între vocabularul de cultură generală şi terminologiile de specialitateAUG/XXIV, II, 2372009pdf

Recenzii la această publicație: 3

Levente NagyDR, s.n., XV (2), 182-1852010pdf
html
Doina Marta BejanAUG/XXIV, II, 528-5292009pdf
Sorin GuiaAUI, LIV, 249-2502008pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].