Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O sintaxă diacronică a limbii române vechi

Autor:
Editura:Editura Universităţii
Locul:Bucureşti
Anul:

Cuprins:

Abrevieri și simboluri
Preliminarii
1. Interferența modelelor sintactice: sintaxa slavonă, sintaxa latină savantă, sintaxa limbii vorbite
2. Grupul nominal
  2.1. Determinanții
  2.2. Cuantificatorii
  2.3. Modificatorii restrictivi/nonrestrictivi
  2.4. Posesivul
  2.5. Argumentele numelui
  2.6. Marcarea cazului în grupul nominal
  2.7. Concluzii
3. Structura propoziției/frazei
  3.1. Predicatul
  3.2. Numele predicativ
  3.3. Complementul predicativ al obiectului
  3.4. Predicativul suplimentar
  3.5. Argumentele verbului
  3.6. Structurile pasive. Complementul de agent
  3.7. Cuantificatorii verbului
  3.8. Circumstanțialele
  3.9. Concluzii asupra structurii propoziției/frazei
4. Structurile verbale nonfinite
5. Grupul adjectival
  5.1. Complementele și regimul sintactic al adjectivelor
  5.2. Cuantificatorii grupului adjectival
  5.3. Adjuncții grupului adjectival
  5.4. Concluzii
6. Grupul adverbial
7. Gradarea și comparația
8. Negația
9. Propozițiile interogative și cele relative
10. Coordonarea
11. Apoziția cu suport sintactic [+ nominal] sau [– nominal]
12. Caracteristici generale ale frazării
13. Punctuația textelor vechi
14. Considerații finale
Bibliografie
Indice tematic

Coperta:

O sintaxă diacronică a limbii române vechi

Citări la această publicație: 54

0Carmen Livia TudorElements of Romanian historical syntax, on the basis of the translation into Romanian of the book Ithica Ieropolitica – the syntax of the sentenceJRLS, 17, 423-4322019pdf
html
0Ștefan Găitănaru
 • Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul
 • Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive
Diacronia, 9, A1312019pdf.ro
pdf.en
0Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
0Adrian Chircu
 • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
 • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
0Emilia KelemenTheoretical Delimitations in the Syntax of the ImperativeStudia UBB, LXIII (3), 1432018pdf
html
0Mihaela Secrieru100 Years of Romanian Theoretical Syntax. A Quantitative Qualitative StudyStudia UBB, LXIII (3), 752018pdf
html
0Adam LedgewayThe Romanian definite article in a comparative Romance perspectiveDindelegan, 2292017
0Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
1Adrian ChircuObservaţii asupra adjectivelor latineşti în -abilis tălmăcite pre limbă românească de către Teodor CorbeaChivu, 135-1512017
1Alexandru NicolaeManierismul cantemirian și particularitățile de topică. O explicație formalăChivu, 446-4542017
1Andra Vasilescu
 • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
 • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
0Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
0Camelia Stan
 • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
 • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
0Camelia StanScurte considerații asupra nominalizării participiului în limba română vecheDindelegan, 3732017
1Dana ManeaObservaţii asupra intensificatorilor negativi în limba română vecheSIL6, 591-5992017pdf
0Emanuela TimotinParticularități morfologice (morfosintactice) ale unui text românesc de ceremonial din 1763Dindelegan, 4232017
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
0Irina Nicula Paraschiv
 • Note asupra unor realizări ale obiectului direct în limba veche
 • Some notes on the realizations of the direct object in the old language
Diacronia, 6, A902017pdf.ro
pdf.en
0Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
0Larisa Avram, Rodica ZafiuSemantic hierarchies in the diachronic evolution of differential object marking in RomanianDindelegan, 292017
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
0Ramona Cătălina CorbeanuTopica subiectului în limba română veche (secolul al XVIII-lea)Dindelegan, 1212017
1Adrian ChircuOptativul în sfera conjunctivului, în scrisori românești din veacurile al XVI-lea și al XVII-leaDR, s.n., XXI (2), 2412016pdf
html
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
1Adrian ChircuPerechi sinonimice adverbiale intraenunţiale în limba română vechePerspective, 3732016pdf
1Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
1Dana ManeaStructuri negative în variantele teritoriale daco-româneLR, LXV (4), 465-4742016pdf
0Daniela Luminița TeleoacăStructural patterns of the verb’s argument in modern Romance languages. With reference to the underclass of psychological verbsGIDNI, 3, 468-4872016pdf
html
1Enida CincoraStructuri conjuncționale în tipăriturile coresienePerspective, 212016pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 58, 2015). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2015LR, LXV (2), 181-3332016pdf
1Irina Nicula ParaschivNote asupra particularităţilor sintactice ale obiectului direct în româna nonstandardLR, LXV (4), 487-4962016pdf
1Raluca BrăescuModalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandardLR, LXV (4), 445-4532016pdf
0Ștefan Găitănaru
 • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
 • Aspects of coordination by junction in Old Romanian
Diacronia, 3, A422016pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
1Adrian ChircuUn tipar locuțional adverbial în limba veche: pre scurt, în lin, cu blândVariația, 1, 112015pdf
0Adrian ChircuO sintagmă pronominală cuantificatoare atipică: nimeni alţiiNeamțu, 1442015pdf
5Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
1Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 595-6032015pdf
1Enida CincoraDativul marcat analitic în tipăriturile lui CoresiVariația, 1, 212015pdf
3Gabriela Pană DindeleganUn text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivuluiVariația, 1, 852015pdf
0Georgiana PîrvulețApoziție sau circumstanțial? Observații privind GPrep detașatVariația, 1, 1132015pdf
2Gheorghe ChivuSintaxa istorică din perspectivă filologicăSIL5, 2122015pdf
1Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
1Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
1Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
11Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
2Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf

Recenzii la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 121

2Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
1Liliana Ionescu-RuxăndoiuRelaţia dintre encliza şi procliza articolului definit în română. O ipotezăCoteanu, 215-2242014pdf
16Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 2252013pdf
html
8Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
9Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 1592013pdf
html
1Luisa Valmarin„Vămile văzduhului” de la mitologie folclorică la fragment narativRITL, VII (1-4), 592013pdf
19Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
23Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
44Adam Ledgeway
 • From Latin to Romance
  Morphosyntactic Typology and Change
 • De la latină la limbile romanice
  Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
49Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
3Camelia StanSintaxa documentelor româneşti de la Muntele Athos: probleme şi rezultate LR, LXI (3), 3872012pdf
html
4Camelia StanAspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba românăDirecții, I, 2392012pdf
40Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
17Carmen Mîrzea VasileEterogenitatea adverbului românesc
Tipologie și descriere
Editura Universității din București2012
51Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
12Raluca BrăescuAdjectivul în română
Sintaxă și semantică
Editura Universității din București2012html
19Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
22Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
9Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the Syntax of the Romanian Indefinite Pronouns unul and altulIpostaze, I, 672011
14Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
23Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
9Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
4Gabriela Pană DindeleganVerbele „denumirii” şi relaţia cu alte verbe care primesc două complemente − cu referire specială la limba vecheControverse, I, 1412010pdf
2Camelia StanDin istoria numeralului românescTeme actuale, 7272009
5Rodica ZafiuConstituirea unei norme gramaticale: relativul pe careLR, LVIII (2), 2852009html
164Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
12Isabela NedelcuCategoria partitivului în limba românăEditura Universității din București2009
24Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
10Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
15Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
74Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
6Alexandra CornilescuOn classifiers and proper namesBWPL, IX (1)2007pdf
html
1Camelia StanCuantificarea grupului nominal prin recategorizare sintactico-semanticăDindelegan2007
12Ariadna ȘtefănescuConectori pragmaticiEditura Universității din București2007
9Maria IliescuRomâna din perspectivă romanică
Le roumain dans la Romania. Rumänisch: die östliche Sprache der Romania
Editura Academiei2007
13Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html
6Maria IliescuL’article adjectival roumain: un exemple de récurrence typologique cycliqueRRL, LI (1), 159-1642006pdf
html
3Rudolf WindischStudii de lingvistică şi filologie româneascăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006html
17Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
22Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
11Camelia StanCategoria cazuluiEditura Universităţii din Bucureşti2005
168Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
16Mioara AvramStudii de morfologie a limbii româneEditura Academiei2005
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
107Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
22Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
4. Elemente de istorie culturală
Clusium2003
25Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
119Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
4Emanuela TimotinOriginea pasivului românescSCL, LIII (1-2)2002html
9Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
25Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
72Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
3Emanuela TimotinPasivul românesc în textele originale din secolul al XVI-leaSCL, LI (1), 2252000
35Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
12Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
8Petre Gheorghe BârleaIntroducere în studiul latinei creștineMacarie; Grai și suflet – Cultura națională1999; 2000
31Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
57Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
14Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
78Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
6Lorenzo RenziL’articolo posposto rumeno in diacronia e in sincroniaRRL, XXXVIII (4), 3071993
124Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
1Marina RădulescuNote despre complementul indirect în genitiv și regentul săuLR, XLI (1-2), 951992
41Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
76Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
38Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
140Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
68Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
47I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
62Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
88Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
120Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
173Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
218Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Mioara AvramSur l’histoire de certaines constructions relatives dans la langue roumaineRRL, XXV (5), 4671980
2Mioara AvramGenitivul complement al unui adjectiv și rolul lui al (a, ai, ale)SCL, XXXI (5), 5111980
179Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
4Magdalena GeorgescuConsiderații filologice asupra unui vechi text românescLR, XXVII (1), 731978
54Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
4Mioara AvramCondiționalul cu valoare de indicativ trecut în texte vechi româneștiSCL, XXVII (4), 3531976
7Mioara AvramParticularități sintactice neromânești în diferite momente ale evoluției limbii române literareSCL, XXVI (5), 4591975
47Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
78Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
4Constantin FrâncuComplementele circumstanţiale de excepţie şi cumulativ în limba română din secolul al XVI-leaALIL, XXIV, 51973pdf
html
41Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
22Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
6Tamara RepinaCaracterul sintagmatic al declinării româneștiSCL, XXII (5), 4591971
52Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
79I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
15Constantin FrâncuCu privire la „uniunea lingvistică balcanică”. Înlocuirea infinitivului prin construcţii personale în limba română vecheALIL, XX, 691969pdf
html
40Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
20Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
32Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
180Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
11Ion GhețieConsiderații filologice și lingvistice asupra Evangheliarului din PetersburgSCL, XVII (1), 471966
5Nicolae SaramanduReluarea și anticiparea complementului indirect exprimat prin substantiv în limba română din secolul al XVIII-leaSCL, XVII (4), 4231966
2Nicolae SaramanduLocul complementului indirect exprimat prin substantivSCL, XVI (4), 4991965
54Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
7I. RizescuCu privire la dubla negație în limba romînăSCL, XIV (4), 4711963
3Maria RădulescuTopica atributului adjectival în Evanghelia cu învățătură a diaconului CoresiSCL, XIV (2), 2331963
31Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
5Paula DiaconescuExprimarea complementului de agent în limba romînăLR, VIII (2), 31959
328Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
3Emanuel VasiliuProblema articolului și a funcțiilor sale în limba românăLR, I, 321952
5J. ByckDerivație și sintaxăSCL, II, 1251951
80Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
12Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
10Wilhelm Meyer-LübkeRumänisch und romanischEditura Academiei1930
16Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
7Nicolae DrăganuConjuncțiile de și dacă. (Un capitol de sintaxă românească)DR, III, 2511922-1923pdf
7Sextil PușcariuDespre pre la acuzativDR, II, 565-5811921-1922pdf
100I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
34Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
45Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
126I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
195Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
136Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].