Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. II.

Autori:
Editura:Editura Academiei
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 15

0Dumitru LoșonțiEtimologie şi dialectologie (IV)Felecan, 1152016
0Sorin GuiaCâteva aspecte privind tratamentul labiodentalelor f, v în dacoromâna actualăPerspective, 332016pdf
0Cosmin CăprioarăGraiuri româneşti în contact: un grai transcarpatic în estul MoldoveiSIL5, 712015pdf
0Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuLucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”ALIL, LV, 192015pdf
html
0Mihaela-Mariana MorcovCredinţe populare româneşti oglindite în materialele dialectaleFD, XXXIII, 1092014pdf
0Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
0Liliana PopovschiMicrosistemul terminologic „stomac” – „pântece” (pe baza atlaselor lingvistice româneşti)PhilM, LIV (5-6), 1352012pdf
html
1Sorin GuiaAspecte fonetice şi lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul SuceavaAUI, LVIII, 179-1882012pdf
1Florin-Teodor Olariu, Veronica OlariuO sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschisPhil. Jass., VI (1), 89-1182010pdf
html
6Sorin GuiaL’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)ELI, 6, 552010pdf
html
14Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
4Stelian DumistrăcelAlexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostazePhil. Jass., V (1), 27-422009pdf
html
1Gavril IstrateUn plural regional: neutrul în –auăPhil. Jass., III (2), 55-712007pdf
html
0Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html
1Iulia MărgăritO posibilă etimologie: sucitór < sugitórFrățilă, 3572005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].