Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683

Autor:
ISBN:9737037898
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iaşi
Anul:

Cuprins:

Coperta:

Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683

Citări la această publicație: 45

1Andra Vasilescu
 • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
 • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
0Camelia UșureluMărci specializate pentru exprimarea aproximării și a impreciziei în româna vecheStoichițoiu Ichim, 322-3322017pdf
0Camelia Ușurelu, Mihaela Tănase-DogaruOn the Possessive Dative in Old RomanianDindelegan, 4292017
1Gabriela Pană Dindelegan
 • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
 • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns
Diacronia, 6, A822017pdf.ro
pdf.en
0Gabriela Pană DindeleganDubla natură a derivatelor în „-tor”. Variaţie fono-morfologică şi sintacticăChivu, 187-1962017
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
0Irina Nicula Paraschiv
 • Note asupra unor realizări ale obiectului direct în limba veche
 • Some notes on the realizations of the direct object in the old language
Diacronia, 6, A902017pdf.ro
pdf.en
0Isabela Nedelcu
 • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
 • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian
Diacronia, 6, A852017pdf.ro
pdf.en
0Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
0Marinușa Constantin
 • Verbe derivate cu în– (îm–). Abordări logico-semantice în texte vechi românești
 • Verbs derived with în– (îm–). Logico-semantic approaches in Old Romanian texts
Diacronia, 5, A672017pdf.ro
pdf.en
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluOn Adnominal Datives in Old RomanianRRL, LXII (2), 143-1552017pdf
html
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluStrategies of approximation with cardinal numerals in old RomanianSIL6, 636-6462017pdf
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
0Eugen PavelThe beginnings of textual criticism in Old Romanian writingDR, s.n., XXI (1), 172016pdf
html
1Eugen PavelPremise ale criticii textuale în cultura scrisă românească din secolul al XVIII-leaMareș, 1792016
2Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
1Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
0Georgiana PîrvulețO tipologie semantico-pragmatică a apoziției în limba română vechePerspective, 512016pdf
1Gheorghe Chivu„Dumnezei” şi „Dumnezeoaie” în literatura română vecheAOU, XXVII (2), 1792016pdf
1Gheorghe ChivuÎnsuşire „proprietate, alsăuire, alsău”. Câteva consideraţii etimologiceFelecan, 982016
0Irina Nicula ParaschivNote asupra particularităţilor sintactice ale obiectului direct în româna nonstandardLR, LXV (4), 487-4962016pdf
50Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
0Adina DragomirescuTwo DP Configurations for Supine-Based NounsDPs, 2462015
0Adina DragomirescuNotă lexico-sintactică: exprimarea vârstei în limba română vecheNeamțu, 2152015pdf
1Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
0Camelia UșureluConstrucţii cauzative perifrastice în limba română veche: moduri şi timpuriAUB, LXIV, 83-912015pdf
4Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
0Camelia UșureluObservații asupra infinitivului în limba româna vecheVariația, 1, 1592015pdf
2Gabriela Pană DindeleganUn text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivuluiVariația, 1, 852015pdf
0Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
0Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
1Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluDiachronic Variation with Romanian (pseudo)-partitivesRRL, LX (2-3), 243-2552015pdf
html
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
8Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
0Alexandru MihăilăSome Exegetical Aspects of the Old Testament Lections in The Orthodox ChurchExplorări, III, 3032014pdf
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
1Camelia UșureluComplementele și adjuncții adjectivului în traducerile lui DosofteiDiacronie–sincronie, I, 2032014pdf
2Gabriela Pană DindeleganDirect and secondary object ditransitive structures in Old RomanianLA, 33 (2), 25-372014pdf
html
4Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
0Mădălina UngureanuNote lexicale pe marginea Parimiilor preste an (Iaşi, 1683)AUI, LX, 3452014pdf
47Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
0Mădălina UngureanuTwo fragments of Suida’s Lexicon in Dosoftei’s Parimiile preste anTDR, IV, 125-1302012pdf
html
2Mădălina UngureanuDosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice Phil. Jass., VII (2), 269-2832011pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Ana-Maria GînsacBibl. Jass., 4, 149-1512013pdf

Referințe în această publicație: 41

1Mădălina UngureanuÎntre Vechiul Testament şi parimiar: cartea lui IovPhil. Jass., VIII (1), 81-932012pdf
html
2Mădălina UngureanuDosoftei, Parimiile preste an (Iaşi, 1683): despre sursele fragmentelor biblice Phil. Jass., VII (2), 269-2832011pdf
html
1Mădălina UngureanuAspecte ale traducerii la DosofteiTDR, III, 159-1682011pdf
html
79Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
6Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
9Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
3Alexandru GaftonConsideraţii asupra rolului gloselor în vechile texte româneştiPhilologos, I (1-2), 79-1122005
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
94Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
58Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
22Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
43Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
62Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
20Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
30Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
117Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
34Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
77Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
4Liviu OnuSpătarul Milescu sau Dosoftei? O problemă controversată de paternitate literară (I)LR, XXXV (3), 1851986
26Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
114Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
201Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Mirela Teodorescu, Ion GhețieInterpretare și transliterație în reproducerea vechilor texte româneștiSCL, XXX (4), 3771979
53Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
1Flora ȘuteuÎntre transliterație și interpretare în editarea textelor românești vechi și moderneSCL, XXIX (5), 6111978
2N. A. UrsuDin nou despre interpretarea grafiei chirilice româneștiLR, XXV (5), 4751976
132Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
22Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
43Dosoftei; N. A. Ursu (ed.)Psaltirea în versuri
(1673)
Mitropolia Moldovei și Sucevei1974
72Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
12Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
3Andrei AvramGrafia chirilică și problema opoziției /ă/ : /î/ în dacoromâna din secolele al XVII-lea și al XVIII-leaSCL, XXIV (1), 71973
2Mirela TeodorescuProbleme de interpretare a grafiei textelor moldovenești (secolul al XVII-lea)SCL, XXI (2), 1571970
1Emanuel VasiliuCu privire la [u] final în limba românăSCL, XX (1), 991969
4Ion GhețieContribuții la istoria trecerii lui ea la e (leage > lege). Prezența lui ea în Muntenia la începutul secolului al XVIII-leaLR, XVII (6), 5011968
13Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
5N. A. UrsuProblema interpretării grafiei chirilice romînești din jurul anului 1800LR, IX (3), 331960
69Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
9Demostene RussoCritica textelor și tehnica edițiilorSocec & Co.1912
74Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
68Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].