Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de istorie a limbii române

Autor:
ISBN:9739866522
Editura:Editura Restitutio
Locul:Iaşi
Anul:

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 39

11Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
25Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
58Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
17Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
132Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
45I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
30Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
14Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
51Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
199Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
34Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
41Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
67Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
35Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
8Vasile ArvinteFormarea limbii şi poporului român în lumina cercetărilor recenteALIL, XVII, 131966pdf
html
47Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
16Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
30Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
43Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
7Sorin StatiLimba latină în inscripțiile din Dacia și Scythia MinorEditura Academiei1961
27Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
106Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
22Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
303Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
10Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
201August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
175Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
40Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
69Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
10Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
89Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
54Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
53Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
42Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
119I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
115Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
181Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
125Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
58Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].