Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de istorie a limbii române

Autor:
ISBN:9739866522
Editura:Editura Restitutio
Locul:Iaşi
Anul:

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 38

11Constantin FrâncuGeneza limbii române și etnogeneza românilorCasa Editorială „Demiurg”1999; 2013
56Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
17Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
126Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
45I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
28Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
14Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
48Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
192Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
33Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
40Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
65Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
31Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
7Vasile ArvinteFormarea limbii şi poporului român în lumina cercetărilor recenteALIL, XVII, 131966pdf
html
47Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
16Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
28Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
41Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
7Sorin StatiLimba latină în inscripțiile din Dacia și Scythia MinorEditura Academiei1961
26Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
103Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
21Ion I. RussuLimba traco-dacilorEditura Științifică; Dacica1959, 1967, 1969; 2009
296Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
9Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
190August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
173Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
40Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
67Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
10Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
86Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
53Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
53Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
41Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
118I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
113Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
174Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
124Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
57Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].