Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romains, Romans et Roumains dans l’histoire de la Dacie trajane

Autor:
Editura:E. Lukinich
Locul:Budapesta
Anul:

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].