Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relațiile dintre lingvistica română și cea europeană. O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea

Autor:
Editura:Editura Saeculum I.O.
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 16

1Werner BahnerZur spezifischen Bedeutungsentwicklung von gemeinromanischen Wörtern im Rumänischen: lat. anima > inimă « Herz »SCL, XXXI (5), 5171980
1Petru ZugunUn precursor român al fonologieiAUI, XXV, 991979
14Iorgu IordanAlexandru I. PhilippideEditura Științifică1969
1N. A. UrsuModelul francez al gramaticii lui I. Eliade RădulescuLR, X (4), 3221961
110Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
59Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
200Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
40Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
90Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
54Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
15Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
44Lazăr ȘăineanuInfluența orientală asupra limbei și culturei româneEditura Librăriei Socec & Co.1900
4Arsène Darmesteter
  • La Vie des mots
    Étudiée dans leurs significations
  • Viața cuvintelor
    Studiată în semnificațiile lor
Ch. Delagrave; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1895; 2015 (trad.)html
87Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
16Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html
59Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].