Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studii de onomastică românească

Autor:
ISBN:9735554887
Editura:Editura Clusium
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 15

1Diana Boc SînmărghiţanDiminutive and augmentative suffixes in the Romanian language. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 8, 579-5842016pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanAbout places and their therapeutic properties topical appellatives derived with suffixes from plant names in Romanian languageCCI, 4, 79-862016pdf
html
0Radu DrăgulescuRemarks on the feminine anthroponyms used by George Coşbuc in his poetical worksLDMD, 4, 28-352016pdf
html
0Dana CovaciŞcoala clujeană de gramatică la ora actualăNeamțu, 184-1932015pdf
1Dumitru LoșonțiLes noms de famille dans la commune Bonțida (département de Cluj)SCOL, VIII (1-2), 682015html
0Ioan HerbilThe suffixes -k(a) and -k(o) in the Ukrainian anthroponymy of MaramuresCCI, 3, 568-5802014pdf
html
0Ioan HerbilOn family names ending in -ici and -ovici (ukr. -yč and -ovyč) in some anthroponymic systems of MaramureșLDMD, 2, 85-942014pdf
html
2Ion MăriiNote lexicologiceDR, s.n., XIX (2), 119-1322014pdf
html
0Adelina Mihali TătarBrief Historical Survey upon the Researches Made in Romanian ToponymySCOL, V (1-2), 502012pdf
html
0Simion DănilăTratamentul sl. -ov în unele graiuri româneşti şi consecinţele sale în onomasticăSID14, 1022012pdf
0Adrian ChircuNume de persoană în Scrisori românești din arhivele BistriţeiICONN 1, 1092011pdf
html
0Ecaterina MihăilăNume de locuri provenite din antroponime de origine latinăFD, XXX, 352011pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (IV)AUT, XLVIII, 702010pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Gabriela DomideDR, s.n., XI-XII, 3092006-2007pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].