Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dicţionarul limbii române literare vechi. (1640-1780) Termeni regionali

Autori:
Editura:Editura Științifică și Enciclopedică
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 55

0Andrei TimotinÎnvăţătură pentru sfânta lăturghie. O cazanie necunoscută din secolul al XVII-leaLR, LXVI (1), 862017pdf
0Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
0Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
0Alexandru MareșO precizare privind traducerea Pânii pruncilorLR, LXV (3), 421-4242016pdf
0Liliana AgacheAspecte ale viabilității unor termeni din limba română veche, cu circulație actualăGăitănaru, 562016
0Raluca Elisabeta IftimeElemente de origine polonă în texte vechi româneștiPerspective, 3832016pdf
0Dora VăetușThe Glossing of the Borrowings – an Argument for the Lexical Modernization of Old Romanian Literary LanguageTDR, VII, 69-792015pdf
html
0Dora VăetușDinamică lexico-semantică în versiuni biblice românești. Studiu de caz: Parabola samarineanului milostivVariația, 1, 2172015pdf
0Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
1Enikő PálStratul elementelor de origine maghiară în Catehismul Calvinesc din 1648AUT, LIII, 272015pdf
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
0Floarea VârbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (I)LR, LXIV (1), 992015pdf
0Floarea VîrbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (II)LR, LXIV (3), 401-4162015pdf
0Raluca Elisabeta IftimeModelul ortografic polonez în scrieri ale unor cărturari moldoveni din secolele al XVI-lea și al XVII-lea (Luca Stroici și Miron Costin)Variația, 1, 1992015pdf
0Adrian ChircuMeserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românescCIL2014/L, 952014pdf
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
0Ana-Maria DudăuA Linguistic Perspective on the Press in OlteniaSCOL, VII (1-2), 1662014pdf
html
1Cristina-Ioana DimaCanonizarea în spațiul catolic – un spectacol filologic oferit de Vlad Boțulescu „iubitului cetitor”DR, s.n., XIX (1), 152014pdf
html
0Dorina Chiș-ToiaVarianta dialectală a stilului juridic-administrativ în BanatSID15, 652014pdf
3Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 682014pdf
html
0Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
0Marin ButucTermeni militari medievali în unități polilexicale stabileLRM, XXIV (2), 2582014pdf
1Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III)Phil. Jass., IX (1), 89-972013pdf
html
1Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 2252012pdf
html
0Liliana AgacheConsideraţii asupra unor termeni vechi referitori la unităţi de capacitateLR, LXI (3), 2912012pdf
html
0Maria Stanciu IstrateDenumiri ale miraculosului în vechea română literarăLR, LXI (3), 3932012pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)Phil. Jass., VIII (2), 167-1772012pdf
html
0Stela SpânuGraiurile din sud-estul Ucrainei. Studiu foneticPhilM, LIV (3-4), 133-1462012pdf
html
3Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 2052012pdf
35Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
0Gheorghe ChivuCarte de pre ruditu lumii. Une copie originaire de Transylvanie de Palia d’OrăștieBibl. Jass., 2, 72011pdf
html
1Inga DruțăNume de familie provenite de la denumiri de funcţii și grade militare: interconexiuni și interferenţeICONN 1, 1552011pdf
html
0Nicoleta PetuhovSens pierdut, sens regăsit: despre trecerea cuvintelor și permanența expresiilorAUG/XXIV, IV (1), 1252011pdf
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)AUI, LVII, 49-752011pdf
0Stela SpînuTerminologia vaselor de conservat vinulBLM, 12, 862011pdf
html
0Sergiu DrincuPrefixul ne- în Codicele VoroneţeanPhil. Ban., IV (1), 161-1682010pdf
html
0Mihaela ButnaruPrime atestări ale unor cuvinte din Psaltirea de-nţăles a Mitropolitului DosofteiAUG/XXIV, II, 2192009pdf
2Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
8Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
83Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
0Oana PanaitePrime & unice atestări în Leastvița, traducerea lui Varlaam în limba românăAUI, LIII, 852007
1Adrian ChircuAdverbul românesc şi sufixele diminutivaleIdent. cult.2006pdf
html
0Adrian PoruciucAspecte arhaice implicate de rom. „dolf” şi de corespondentele sale etimologiceComun. intercult.2006pdf
html
0Maria MicleInventarul termenilor militari din Cronica Banatului de Nicolae Stoica de HațegAUT, XLIV, 1612006pdf
html
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
1Maria MicleTerminologie militară în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de HaţegFrățilă, 381-3942005pdf
60Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
0Florica-Elisabeta NuțiuPalia de la Orăştie şi Biblia de la Blaj – monumente de seamă ale literaturii religioase româneştiLibraria, II2003pdf
0Florica-Elisabeta NuțiuContribuţii la istoria cărţii religioase româneştiLibraria, I2002pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].