Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the history of Romanian genitives: The prenominal genitive

Autori:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XIII (2)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper† we focus on the behaviour of prenominal genitives in Old Romanian in contrast with Modern Romanian. In the old language, the prenominal genitive is more widely used and occurs in three distinct configurations: (i) it is a determiner genitive in DP-initial position and checks the definiteness feature of D in a local configuration, (ii) it is a lower determiner genitive which checks the definiteness feature of D across an intervening constituent, and (iii) it is an attributive/property genitive, similar to the attributive genitive of English and to the genitival adjectives of (certain) Slavic languages. Of these three distinct configurations, only the first one is still available in Modern Romanian. In trying to provide an explanation for the loss of some of the prenominal genitive patterns, we relate this phenomenon to changes in the syntax of the definite article.
Cuvinte-cheie:prenominal genitive, determiner genitive, property genitive, syntactic variation, syntactic change
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 13

14Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
22Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
7Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeEvoluția articolului hotărât și genitivul în româna vecheTeme actuale, 6472009
15Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
168Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
12Guglielmo CinqueA Phrasal Movement Analysis of the Romanian DPAUI, XLIX-L, 1292003-2004
57Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
140Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
218Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
179Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
151Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
40Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
16Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: