Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the so-called Romanian “neuter”

Autori:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XI (2)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:We discuss several possible analyses of Romanian “neuter” nouns (a productive class of nouns which trigger masculine agreement in the singular and feminine agreement in the plural): the three-gender analysis (Romanian has three genders and systematic syncretism), the ambigeneric analysis (Romanian neuters are masculine in the singular and feminine in the plural), the underspecification analysis (Romanian neuters are not specified for gender) and the nominal class analysis (nouns do not have genders, but rather nominal classes which are selected by Number heads on which the gender feature is generated). The arguments used to decide between these analyses are (i) gender in the pronominal system, (ii) gender agreement in coordination and (iii) general economy considerations. We retain the underspecification analysis and the nominal class analysis and propose solutions to the problems these analyses face.
Cuvinte-cheie:gender, neuter, agreement, coordination, pronouns
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: