Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Remarks on transparent adverbs

Autor:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, IX (1)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper explores the contrast arising between subject/object oriented depictives and manner adverbs. We adopt Geuder’s (2004) label of “transparent” adverbs and embark upon a comparison between this particular class and manner adverbs in English and Romanian, with a look at depictive constructions as well. The problem discussed here is the ambiguity arising in Romanian where most such adverbs seem to overlap their corresponding adjectival forms. Tests will show where they have to be adjoined and the possible readings which they are attached.
Cuvinte-cheie:manner adverbs, depictives, transparent adverbs, English, Romanian
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

70Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
9Cornelia MihaiValoarea adverbială a adjectivelor în limba romînă contemporanăSCL, XIV (2), 2091963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: