Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Prenominal and postnominal reduced relative clauses: arguments against unitary analyses

Autor:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, IX (1)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:These last years, several analyses have been proposed in which prenominal and postnominal reduced relatives are merged in the same position. Kayne (1994) claims that both types of reduced relative clauses are the complement of the determiner. More recently, Cinque (2005) has proposed that both types are merged in the functional projections of the noun, at the left edge of the modifier system. In this paper, I argue against a unitary analysis of prenominal and postnominal participial reduced relatives.
Cuvinte-cheie:reduced relatives, participle, postnominal eventives, prenominal eventives, prenominal statives, pronominal resultatives
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 1

14A. AlexiadouFunctional Structure in NominalsJohn Benjamins2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: