Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La transhumance

Autor:
Publicația: Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, VII (1-2), p. 250
p-ISSN:2065-7161
e-ISSN:2247-7330
Editura:Editura Sitech
Locul:Craiova
Anul:
Rezumat:[Transhumance]
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

153Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: