Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Caracterul sintagmatic al declinării românești

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, XXII (5), p. 459
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 7

1Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
1Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
1Blanca CroitorDublarea sintactică în limba română din perspectivă tipologicăLR, LXV (1), 612016pdf
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
60Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Tamara RepinaCu privire la tendinţele panromanice în istoria declinării româneşti LR, LXI (3), 3802012pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].