Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Booking.com: A Comparative Study From A Website Localization Perspective

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 17, p. 178
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:The paper analyzes the level of localization of two booking.com hotel pages. The study focuses on applying website localization theories from a theoretical perspective. The languages/cultures considered are American English, British English and Romanian.
Cuvinte-cheie:website localization, translation, translation quality, localized web content, online B2C communication
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: