Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Neomogenitatea clasei adverbului şi problema conversiunii

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 17, p. 66
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:The adverbs are a very heterogeneous class, having many similarities to different other classes, such as the adjective, the pronoun or the preposition. When the form of these classes is identical or partially identical, delimitation between classes is difficult. The feature of invariableness in adverbs can most of the times separate them from adjectives, but when the forms are homonyms, the solution must be found in other part. The regent is frequently defining for the subordinated class. There are also linguists that suggest a double solution in the case of those ambiguous constructions/sentences.
Cuvinte-cheie:heterogeneous, adverb, ambiguity, preposition, adjective
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

121Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
88Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
214Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
69Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
9Cornelia MihaiValoarea adverbială a adjectivelor în limba romînă contemporanăSCL, XIV (2), 2091963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: