Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Strategii subversive în configurarea polifonică a eseului poetic

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 17, p. 32
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:In a textual analysis applied to some essays from Nichita Stanescu’s volume Fiziologia poeziei (The Physiology of Poetry), the author suggests the interpretation of the polyphonic phenomenon as a feature of Stanescu’s essay discourse. Through subversive strategies such as the multiplying, the halving, and the dissimulation of the enunciative instances, the fundamental ways in the production of the textual polyphony were highlighted. The importance of this approach lies in the configuration of the poetical consciousness, poses moving from self-consciousness to poetical consciousness, with two aspects: imaginary and perceptive.
Cuvinte-cheie:communicative network and polyphonic configuration, enunciative instance, characters: essay self, reader, subversive strategies: multiplying, halving, and dissimulation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

27Elena DragoșIntroducere în pragmaticăCasa Cărții de Știință2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: