Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Erorile spontane de vorbire şi gramatica mentală

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (1 supl.), p. 25-33
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[Slips-of-the-tongue and the Mental Grammar] This paper, entitled Slips-of-the-tongue and the Mental Grammar, extrapolates the findings of American psycholinguists to a corpus of slips-of-the-tongue produced by Romanian speakers. The results confirm an identical pattern of mental grammar structuring and of speech production.
Cuvinte-cheie:slips-of-the-tongue, mental grammar, models of speech production
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

125Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
36Noam ChomskySyntactic StructuresMouton & Co.; Mouton de Gruyter1957, 1963, 1972; 2002

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: