Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On Romanian Imperatives

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, II (1), p. 47-59
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Nel presente studio viene sfruttata la ricca messe di dati dialettologici di cui disponiamo su singoli aspetti dell’imperativo romeno per offrire una breve rassegna storicocomparativa degli sviluppi morfologicamente ‘anomali’ dell’imperativo (soprattutto di seconda persona singolare) nel romeno e nei dialetti romeni. In base a questa la casistica dell’imperativo dacoromanzo verrà inserita nel quadro più ampio delle ricerche comparative e tipologiche sull’imperativo nelle lingue del mondo, rilevandosi alcuni tratti ricorrenti nella formazione dell’imperativo che sembrano collocare certi tipi d’imperativo semanticamente molto basici in una posizione intermedia tra verbo e interiezione.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 15

1Cristian MoroianuObservații asupra radicalului verbelor onomatopeiceLR, XLIV (3-4), 921995
4Constantin FrâncuFormele de persoana a II-a singular de la imperativul negativ al verbelor a avea, a fi, a (a)duce, a face, a ziceLR, XXIX (1), 271980
4Rodica OrzaSufixele -ez și -esc în graiurile limbii româneCL, XXIII (1), 351978
151Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
2Ilie DanUn vocativ regionalLR, XII (5), 5271963
1Alexandru GraurNote asupra persoanei a II-a sg. a imperativului în romîneșteSCL, XII (2), 1591961
61Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
1Ana CanaracheVerbe defective în limba romînăLR, IX (5), 101960
115Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
81Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
14Tache PapahagiCercetări în Munții apuseniGS, II (1), 221925
44Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
121Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
195Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: