Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slave

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIX (2), p. 165-197
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The purpose of this paper is to examine from the perspective of both internal evolution and contact-induced linguistic change a singular feature of Romance “velar palatalization” (VP) in Romanian, which in specialist literature has enjoyed little attention and received no consistent explication: the divergent outcomes [ʒ] and [ʤ] of lat. *[j]1-, *[d]j1, *[d g]j2 and *[g]e,i in southern Dacoromanian (and therefore in literary Romanian). In the theoretical framework of current models of language contact, the analysis will highlight in the emerging of this features the intertwining of internal developments and linguistic interference due to the Slavic-Romanian bilingualism. (Romanian VP is the result of a realtively late process of convergent “drift”, and as such it can be considered strictly speaking “independent” from similar phenomena attested in Western Romance Languages) and internal dialectal differentiation of Protoromanian (the southern Dacoromanian situation metioned above is the result of a Protoslavic interference in “central” Protoromanian) as well as to possible topics for further research.
Cuvinte-cheie:
  • palatalizarea velarelor, contacte lingvistice slavo-române, gramatica istorică a limbii române, contacte lingvistice
  • Romance velar palatalization, Slavo-Romanian linguistic contact, Romanian historical grammar, contact linguistics
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 28

2Teresa FerroLe concordanze della lingua romena con i dialetti italiani: storia delle ricerche e prospettive di studioPhil. Jass., I (1-2), 37-512005pdf
html
21Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
4. Elemente de istorie culturală
Clusium2003
29Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
54Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
43Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars V: DeuteronomiumEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1997
14Rebecca PosnerThe Romance LanguagesCambridge University Press1996
58Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
135Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
45I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
172Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
203Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
41Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
63Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
73Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
69Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
36Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
36Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
1Alexandru RosettiConsiderații asupra fonologiei istorice a limbii romîneSCL, XV (6), 7031964
146Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
16Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
43Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
15Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 51954
202Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
182Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
7Tache PapahagiDin epoca de formațiune a limbei româneGS, I (2), 2011924
11Theodor CapidanRaporturile lingvistice slavo-române. I. Influența română asupra limbei bulgareDR, III, 1291922-1923pdf
130Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: