Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note lexicologice

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIX (2), p. 119-132
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The author presents, descriptively and etymologically, 9 lexicological notes dedicated to the following words: băriác, băschíe, bătăneánţ, bidigoánă, bârgínă, boáscă, brítă, brizdeálă, medínţi, lexical linguistical signs unexplained or wrongly explained in some academic lexicographical works and/or in etymological studies regarding the vocabulary of the Romanian language.
Cuvinte-cheie:
  • lexicology, lexicography, etymology, băriác, băschíe, bătăneánţ, bidigoánă, bârgínă, boáscă, brítă, brizdeálă, medínţi
  • lexicologie, lexicografie, etimologie, băriác, băschíe, bătăneánţ, bidigoánă, bârgínă, boáscă, brítă, brizdeálă, medínţi
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

1Ion MăriiNote lexicograficeDR, s.n., XXII (1), 352017pdf
html
1Ion MăriiNote lexicograficeMareș, 1242016

Referințe în această publicație: 12

11Dumitru LoșonțiCertitudini și ipoteze etimologiceEditura Academiei2007
14Iulia MărgăritComentarii etimologice și semantice
Note și articole
Editura Academiei2007
19Ioan PătruțStudii de onomastică româneascăEditura Clusium2005
14Iulia MărgăritIpoteze și sugestii etimologice
Note și articole
Editura Academiei2005
1Ion DănăilăDe ce este nevoie de un MDALR, XLIII (9-10), 3971994
2Doina Grecu, Ion Mării, Rodica OrzaMaterial onomastic din Atlasul lingvistic roman II, cules de Emil PetroviciALIL, XXXII, 1631988-1991pdf
html
124Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
175Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
2Ștefan PașcaSufixe care indică apartenența localăDR, VII, 154-1631931-1933pdf
1Vasile BogreaContribuții onomasticeDR, IV (2), 8571924-1926pdf
3Vasile BogreaCâteva considerații asupra toponimiei româneștiDR, I, 2101920-1921pdf
110Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: