Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Împărați, regi și crai în tradiția biblică românească. Un exemplu de condiționare politică în traducerea Bibliei

Autor:
Publicația: Biblicum Jassyense, 2, p. 97
p-ISSN:2068-7664
Editura:Centrul de Studii Biblico-Filologice
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:In the ancient Romanian translations of the Bible, the concept of ‘monarch’ was rendered differently according to thepolitical- historical contexts, by Rom. împărat (‘emperor’) in the case of the texts written in Moldavia and Wallachia and by Rom. crai (‘prince’, ‘king’) in the case of the biblical translations made in Transylvania. While in Moldavia and Wallachia the supreme political model of the monarch was traditionally the emperor (according to the model of the Byzantine basileus), in Transylvania – the scene of the confrontation, since the second half of the sixteenthcentury, between the Calvinistprincipesand the Catholic emperor – the Romanian term crai (‘prince’, ‘king’) was preferred to the term împărat (‘emperor’) in the biblical translations.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

132Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
102Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: